De VSB is partnerinstituut van het ‘Center for Global Competitiveness and Performance’ van het World Economic Forum (WEF) en is als zodanig belast met de coördinatie van de Executive Opinion Survey in Suriname. Op basis van de resultaten van de door ondernemers ingevulde survey en van officiële documentatie van ruim 140 landen wordt door WEF het Global Competitiveness Report opgesteld. Enkele pijlers waarmee de concurrentiepositie wordt gemeten zijn efficiënte arbeidsmarkt, infrastructuur, ontwikkelingen op de financiële markt, macro-economische omgeving, technologie, gezondheid en basis onderwijs, marktomvang, ondernemerschap en innovatie. In de Global Competitiveness Index 2013-2014 werd een lichte verbetering van de concurrentiepositie van Suriname gemeten.

Lees meer over het artikel over de Global Competitiveness Index 2013-2014

concurrentieDoelmatig produceren

‘Closing the productivity gap’ is een belangrijk uitdaging als het gaat om het vergroten van de concurrentiekracht van bedrijven en duurzaam ondernemen. Bij doelmatig produceren gaat het daarom om kapitaal investeringen, investeringen in ‘human capital’, een innovatief productieproces, kwaliteitsproducten, standaardisering en certificering, een goed bedrijfsplan, een goede marktstrategie en ‘last but not least’ een toekomstgerichte visie, gaven Kurt van Essen van Fernandes Brood & Banketbakkerijg en Kenneth van Gom van GOM Foods Indistriesdat, aan hun collega ondernemers mee in het VSB Seminar ‘Doelmatig produceren’, van 6 december 2012.

Download hier het artikel over ‘Doelmatig produceren’

Kwaliteitsmanagement
qualityIn deze tijd van globalisering moet het Surinaamse bedrijfsleven een inhaalslag maken. Capaciteitsversterking is daarom een eerste vereiste. Kwaliteitsmanagement met als input de eisen van de klant (kwaliteit & veiligheid) met als resultaat een ‘tevreden klant’ is daarvan onderdeel.

Het gaat daarbij onder meer om efficiëntere processen bij de productie van goederen en diensten; het bewaken van de voedselveiligheid; en het vergroten van de motivatie en bewustzijn van het personeel. Door een systeem van kwaliteitszorg toe te passen neemt de concurrentiepositie van het bedrijf toe. Het heeft ook een spin-off effect naar elke schakel in de keten.

Download hier het artikel ‘Voedselveiligheid in de rijstsector’
Download hier het artikel ‘Zero harm’ en kwaliteit in de transportsector

Nationale Vrije Dagen

In 2011/2012 heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven krachtig haar stem laten horen tegen het toekennen van steeds meer met aan de zondag gelijkgestelde vrije dagen door de Regering. De toenmalige Minister Moestadje van Binnenlandse Zaken installeerde de Commissie Nationale Vrije Dagen die in augustus 2012 uitkwam met het ‘Eindrapport Nationale Vrije Dagen in Suriname’. Het rapport werd ook aangeboden aan alle stakeholders. De Raad van Ministers zou zich uitspreken over de aanbevelingen uit het rapport.

Download hier het rapport Nationale Vrije Dagen

‘Level Playing Field’ met een Mededingingswet en Wet Consumentenbescherming

Door de overheid zijn een concept Mededingingswet en een concept Consumentenbeschermingswet voorbereid. De Mededingingswet moet een een goede marktwerking waarborgen met als uiteindelijk doel bescherming van de consument. In de Consumentenbeschermingswet worden een aantal specifieke rechten van de consument vastgelegd. Beide wetten zijn ook in het belang van het bonafide bedrijfsleven vindt de VSB. De inwerkingtreding van de wetten moet een gelijk speelveld voor alle bedrijven bevorderen en oneerlijke en oneigenlijke concurrentie voorkomen. Hierbij is wel van belang dat er sterke instituten in het leven worden geroepen die toezien op de naleving en sancties kunnen afdwingen.

Download hier het artikel ‘Competition policy and law matters’
Download hier het artikel The Consumer Protection in the CSME’