HAKRINBANK N.V. PRESENTEERT CIJFERS OVER BOEKJAAR 2015Hakrinbank NL768

Op een druk bezochte algemene leden vergadering van aandeelhouders heeft de Hakrinbank N.V. de resultaten over het boekjaar 2015 gepresenteerd. Het geconsolideerd balanstotaal steeg met bijna 9% tot SRD 2,45 miljard, deels als gevolg van de herwaardering van onze vreemde valuta activa en passiva na de devaluatie van de Surinaamse dollar op 18 november. De geconsolideerde winst vóór belas
ting nam af met 21% tot SRD 39,8 miljoen, wat ook lager was dan gebudgetteerd. De mindere uitkomst is vooral het gevolg van hogere personele voorzieningen en dotaties aan de voorziening kredietrisico’s. De toegenomen omgevingsrisico’s noodzaakten tot aanscherping van het risicomanagement en tot een prudent krediet intake beleid. Over het boekjaar 2015 zal een dividend in contanten van SRD 7,20 en een dividend in aandelen worden uitgekeerd. Voor elke veertig aandelen, wordt een nieuw aandeel verstrekt. De waarde van het dividend bedraagt SRD 17,22 oftewel 33% nettowinst per aandeel.

Alhoewel de resultaten minder zijn dan werd verwacht, is overall bezien het resultaat wel bevredigend volgens de Algemeen Directeur Jim Boussaid. In het verslag werden verschillende reden voor de afname van het resultaat aangegeven zoals:
– Afname algemene bedrijvigheid door in – en externe factoren
– Afname macro-economische uitdagingen

Directeur Jim Boussaid sprak ook zijn bezorgdheid uit over de staatsschuld die is gestegen van 32 naar 51% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), het ligt nog binnen het voorgeschreven maximum van 60%. Gezien het feit dat de economie van Suriname gekenmerkt kan worden als een kleine, open en niet gediversifieerd ligt het maximum wel in de orde van 40 – 45 procent van het BBP, wat volgens dit principe maakt dat de schuld boven het maximum ligt. De aflossingen van de staatsschuld kunnen tot gevolg hebben dat een te groot beslag wordt gelegd op publieke middelen. Het saneren van de overheidsfinanciën geniet de hoogste prioriteit.

Er ontstond discussie over de voordrachten van de regering, als grootste aandeelhouder voor het benoemen van Rabin Parmessar, Chantal Doekhie en Robert Gray van Trikt als leden van de Raad van Commissarissen. De ALV werd uitgesteld.

HET POLYTECHNIC COLLEGE (PTC) NADER BEKEKEN

Zoals we in de vorige editie van De Nieuwslijn aangaven, heeft het Polytechnic College Suriname (PTC) voor VSB leden een uiteenzetting gehouden over haar visie, de huidige activiteiten om invulling te geven aan die visie, alsook de toekomstplannen. De aanwezigen waren het erover eens dat het PTC als enig technisch HBO-instituut in Suriname, gedegen technisch kader aflevert, waarvan het overgrote deel zijn weg vindt in de particuliere sector. Om deze reden is het van uitermate belang dat de samenwerking met dit opleidingsinstituut in stand gehouden en zelfs uitgebreid wordt.

Tijdens deze informatie sessie kwam ook naar voren dat de VSB leden weinig tot niets afwisten over het totaal aan opleidingen en diensten die aangeboden worden door het PTC. Hierop inspelend treft u hieronder een overzicht van de verschillende programma’s, cursussen en trainingen die het PTC aanbiedt.

Opleidingen:

Food Technology, International Agribusiness, Agronomie, Hoger Laboratorium Onderwijs, Animal Production & Health Technology, Luchtverkeersdiensten, Werktuigbouwkunde, Informatie & Communicatie Technologie, Infrastructuur en Elektrotechniek.

Masterclasses:

Masterclasses Duurzaamheid & Technologie, Positionering & Branding en Operationeel Management.

Trainingen en Cursussen:

Het PTC kan voor de particuliere sector cursussen of trainingen op maat leveren. Voor de tweede helft van het jaar staan de volgende trainingen gepland: Customer Service, Koudetechniek, Leiderschap, Sketchup, Atex-trainingen, gevorderden Mandarijn en Basis Betontechnologie. Bedrijven kunnen hun medewerkers voor de verschillende trainingen registreren via de website of door in contact te treden met de afdeling CBRET (Community Based Research Education & Training) van het instituut.

Naast de opleidingen, cursussen en trainingen verricht het PTC ook consultancy werkzaamheden. Het consultancy team is een samenwerkingsvorm van PTC-deskundigen en derde- tot vijfdejaars studenten van het PTC. Hier is sprake van een win-win benadering; de klanten krijgen gedegen advies en de studenten van het PTC kunnen ervaring opdoen met technische vraagstukken uit het bedrijfsleven. Bedrijven die reeds gebruikmaken van de expertise van het instituut zijn de SMS en de SWM.

Via onder andere De Nieuwslijn zult u op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van dit instituut. Bezoek ook de website: www.ptc.edu.sr en neem contact op via de nummers (597) 49 03 28 of (597)49 03 70.

DE SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD (SER) WERKT AAN ADVIEZEN

De bij wet vastgelegde Sociaal Economische Raad (SER) is momenteel bezig met het consulteren van stakeholders om een 3 tal adviezen aan de regering uit te brengen. De regering heeft de SER zelf benaderd om advies. Het streven is erop gericht deze adviezen in de eerste of tweede week van augustus uit te brengen.LOGOSERNL768

Nadat advies is uitgebracht, mag de regering binnen twee weken een oordeel vellen over de uitgebrachte adviezen, en deze aan de samenleving voorleggen. Als na het verstrijken van 2 weken, de regering geen men
ing heeft uitgesproken over de uitgebrachte adviezen, en ze niet heeft voorgelegd aan de samenleving, mag de SER deze zelf voorleggen aan de samenleving.

De SER bestaat uit 13 leden:

– 5 op voordracht van de regering: Ferdinand Welzijn, Derryck Ferrier, Carlo Jadnanansingh, Reynold Simons en Winston Caldeira;
– 4 van werknemersorganisatie – Armand Zunder, Jan Haakmat, Dharmdew Chotkan en Roy Haverkamp;
– 4 van werkgeversorganisaties – Maarten Schalkwijk, Sigmund Proeve, Marriete Tjon A Ten en Marjorie Renardus.
De leden werden in april 2016 geïnstalleerd.

KEN UW MEDELID: ‘’CORESTATS NV.”

Op 9 juli 2013 werd opgericht Corestats met als ondernemingsvorm Naamloze Vennootschap. Dit bedrijf onder leiding van Soeknandan Karuna, algemeen directeur en Ramdat Tewarie John, financieel directeur zit in de zakelijke dienstverlening en business consultancy. Het 8 personen tellend personeel wilt u gaarne van dienst zijn op het gebied van data analyse, business intelligence en consultancy, maar ook voor social media marketing, web/mobile development en hosting services bent u terecht bij Corestats. Ze bieden u de helpende hand om met behulp van beschikbare bedrijfsinformatie uw business te vergemakkelijken, verbeteren en meer bekendheid te geven.

Op 20 mei 2016 verwierf CoreStats de ISO 9001:2015 certificering, welke werd geleid door de certificeringsinstantie Kiwa. Dit houdt in dat het kwaliteitsmanagementsysteem is gericht op de kwaliteitsborging en het maximaliseren van de klanttevredenheid. Het bereiken van deze mijlpaal is een proces van samenwerking tussen onze medewerkers, klanten en stakeholders.

Voor meer informatie over Corestats N.V. zie contactgegevens:
T: 597-440370 | 597-8750674
E: info@corestats.biz
W: www.corestats.biz
A: Frankrijkstraat 22 | POB 13206 Suriname | South America