VSB YOUNG MANAGEMENT BEZOEKT UNDP

Het Bestuur van VSB Young Management (VSB YM) heeft op vrijdag 15 september een kennismakingsbezoek gebracht aan de United Nations Development Programme (UNDP). VSB YM werd ontvangen door de heer Armstrong Alexis, UNDP Deputy Resident Representative. Het kennismakingsbezoek vond in een zeer openhartige sfeer plaats.

Naast een introductie van VSB YM, kwamen ook vraagstukken betreffende Corporate Social Responsibility (CSR), sustainable development, alsook een mogelijke samenwerking aan de orde. VSB YM ging daarnaast ook in op haar ambitie om een Business Accelerator op te zetten op basis van de sustainable development goals.

De delegatie van VSB YM, bestond naast mevrouw Daniela Herkul, Voorzitter, uit de heren Ranvir Soenessardien, David Power en Donaghy Malone.

PAUL TORILAL GEKOZEN ALS BESTUURSLID CEC

De heer Paul Torilal, Groepsvertegenwoordiger Transport van de VSB, is op dinsdag 26 september tijdens de 57e Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) gekozen als Bestuurslid voor de periode 2017 – 2019. De heer Torilal, die in het dagelijks leven Managing Director van Integra Marine and Freight Services is en gedurende zijn loopbaan in diverse management posities heeft gediend in Nederland en Suriname, was genomineerd door het Bestuur van de VSB. De heer Torilal heeft namelijk ook ruime ervaring op het gebied van business, Human Resource Management and social affairs.

Het nieuw Bestuur van de CEC bestaat naast de heer Torilal uit de heer Wayne Chen – Jamaica (President), de heer Vern Gill – St. Lucia (1st Vice President), de heer Ruben Mc Sween – Trinidad and Tobago (2nd Vice President), mevrouw Arlene Martin – Antigua and Barbuda (Director), de heer Samuel Goolsarran – Guyana (Director), de heer Enrique de Cuba – Aruba (Director) en de de heer Herve Honore – Martinique (Director). Een negende Bestuurslid zal volgend jaar tijdens de ALV gekozen worden, aangezien de leden uit Domina en St. Kitts and Nevis, vanwege de schade aangericht door de orkanen niet aanwezig konden zijn.

CEC HIELD 57e ALGEMENE LEDEN VERGADERING

De heer Wayne Chen, President van de CEC, heeft alle leden van de CEC opgeroepen om, waar mogelijk, de landen, die door orkanen verwoest zijn en hun zusterorganisaties in deze landen, te ondersteunen. De President van CEC deed deze oproep tijdens de opening van de 57e ALV van de CEC op dinsdag 26 september. De heer Chen benadrukte, dat de windsterkte van 180 km per uur ongekend was in de regio en dat op de eilanden huizen werden gebouwd, die een windkracht van 150 km per uur konden weerstaan. De enorme ravage is dan ook het gevolg van de veel hogere windkracht.

Tijdens de 57e ALV van de CEC zijn de leden van CEC ook stil blijven staan bij de implementatie van het EU project, welke gericht is op de versterking van de capaciteit van werkgeversorganisaties in de regio. Het project zal in februari 2018 aflopen, maar een aantal activiteiten moeten nog uitgevoerd worden in de komende weken en maanden. De VSB moet begin november in dit kader een tweedaagse workshop organiseren gericht op de thema’s sociale dialoog en business continuiteit. U zult binnenkort hierover nader geinformeerd worden.

CEC – CCL REGIONALE BIPARTIETE MEETING

De 2e Regionale Bipartiete Meeting van de CEC en de Caribbean Congress of Labour (CCL) is op woensdag 27 oktober van start gegaan in de Hyatt Regency Hotel in Port of Spain, Trinidad and Tobago. Het doel van de meeting was om de voorlopige uitkomsten van het EU project bipartiet te bespreken.

Een heet hangijzer voor wat betreft de voorlopige uitkomsten betrof de samenwerking met en participatie in regionale organen van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) en het Forum van de Caribische Groep van Afrikaanse, Caribische en Pacifische (ACP) Staten (CARIFORUM). Op de Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, werd derhalve vaker een beroep gedaan om zaken betreffende CARICOM en CARIFORUM toe te lichten, vanwege zijn ruime ervaring op deze gebieden. De Directeur VSB adviseerde de meeting ondermeer om te focussen op participatie in de Council for Human and Social Development (COHSOD), aangezien daar arbeidsaangelegenheden en andere relevante sociale onderwerpen, zoals gezondheid en onderwijs ter sprake komen.
Mevrouw Claudette Etnel, Secretaris van de Vakcentrale C-47, vertegenwoordigde de vakbeweging in Suriname tijdens de meeting. De meeting loopt op vrijdag 29 september af.

JAARREDE WORDT VANDAAG GEHOUDEN 

De Jaarrede zal heden, 29 september 2017, worden uitgesproken door Zijne Excellentie Ashwin Adhin, die tijdelijk waarneemt als President van de Republiek Suriname. Met grote belangstelling kijkt de VSB uit naar de uiteenzetting van het in 2018 te voeren beleid, immers de Jaarrede is een goed moment om na te gaan als een verbetering van de economie van Suriname en het ondernemersklimaat verwachtbaar zijn.

De VSB heeft in de afgelopen jaren sterk gepleit voor een verbetering van de economie en het ondernemersklimaat, omdat de crisis een heel zware tol heeft geeist van vele bedrijven en ondernemers in Suriname.

DECENT WORK IN THE RURAL ECONOMY MEETING IN SURINAME

De International Labour Organization (ILO) zal in december een tripartiete meeting houden in Suriname. Het onderwerp van deze meeting zal zijn “Decent Work in the Rural Economy : Promoting Sustainable Livelihoods, Health and Other Services.”

De meeting wordt georganiseerd door de Sectoral Department van de ILO in Geneve in samenwerking met het ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean in Port of Spain. De bedoeling is, dat een tripartiete werkgroep de ILO zal helpen met de voorbereidingen voor de meeting.

De VSB zal pleiten voor het betrekken van alle relevante stakeholders bij deze activiteit, omdat het een unieke mogelijkheid is om een Decent Work actieplan te ontwikkelen voor rurale ontwikkeling, in het bijzonder gericht op middelen van bestaan in rurale gebieden en de gezondheidszorg.

ACTIVITEITEN VAN DE VSB IN OKTOBER

De volgende activiteiten worden in Oktober gehouden door de VSB :

– 9 oktober in het Auditorium van Self-Reliance een presentatie betreffende de Wet op de Jaarrekening door SUVA

– 26 oktober in TBL Cinemas de VSB – ROSEBEL GOLD MINES CSR AWARD GALA.

De VSB rekent op uw aanwezigheid !