NIEUWE HAVEN BUSINESS CENTER N.V. OFFICIEEL GEOPEND

Op vrijdag 29 september vond de launch plaats van het Nieuwe Haven Business Center N.V. Dit acht verdiepingen tellend modern kantoorgebouw biedt huisvesting aan: Integra Marine & Freight Services N.V., de Medische Dienst van Suralco, Newmont Suriname N.V., Petronas Suriname E&P B.V., CMA CGM Suriname N.V., IPS/DPW Paramaribo en ZOE Cafeteria.

De heer Remy Vyzelman, President & CEO van Integra Marine & Freight Services N.V. riep in zijn toespraak ondernemend Suriname op om als collectief te werken aan de ontwikkeling van Suriname.

De heer Vijzelman gaf ook aan, dat politieke begunstiging, nepotisme en cronyisme remmend werken op de ontwikkeling van het land. Als voorbeelden werden de begustiging van een importeur genoemd , die, tegen alle criteria in op een daartoe niet geschikte lokatie, een havenvergunning heeft gehad om een algemene haven te exploiteren en het torpederen van het baggerproject van de Suriname rivier en wel op advies van een persoon, die baat dacht te hebben, indien zelf een aannemer voor het baggeren zou kunnen worden aangetrokken. Dit allemaal, nadat er reeds een baggerbedrijf was geselecteerd,de milieu studie reeds was afgerond en de financien voor het project reeds beschikbaar waren.Het baggeren van de Suriname rivier zou aan een ieder ten goede komen.Ook de uitgifte van terreinen van N.V. Havenbeheer aan politiek begunstigen,waardoor de groei van de nationale haven wordt geremd, werd aangehaald als voorbeeld.

De heer Vyzelman benadrukte, dat hij niet dankzij de politiek succesvol is geworden, maar ondanks de politiek, omdat hij geen begunstigde is van de politiek. Door persoonlijke inzet is hij succesvol geworden. De heer Vyzelman gaf aan te beseffen, dat de door hem aangehaalde zaken niet door een ieder in dank zullen worden afgenomen, maar dat, als je het meent met de ontwikkeling van Suriname, je eerlijk voor de dag zal moeten komen.

De President & CEO van Integra Marine & Freight Services N.V. gaf voorts aan ,dat wij in Suriname op heel wat gebieden nog ver achterlopen op de weg om efficient en volgens internationale normen te werken. Als voorbeeld werd onder andere genoemd de internetverbinding, die in andere landen in de regio veel sneller is. In de kleinere economien in de regio, hoeft de inklaarder niet meer naar de kantoren van de scheepsagent en douane te gaan, maar geschiedt de inklaring vanuit de eigen kantoren digitaal, waardoor veel geloop en tijd wordt bespaard.

PRESENTATIE OVER DE WET OP DE JAARREKENING OP MAANDAG 9 OKTOBER

Maandag 9 oktober is het dan eindelijk zover. Er wordt een presentatie over de Wet op de Jaarrekening gehouden in het auditorium van Self-Reliance aan de Heerenstraat 48-50. De presentatie zal worden verzorgd door de Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA). Het is niet de eerste keer, dat de VSB een presentatie verzorgd over deze wet, omdat in de initiële fase ook al een activiteit was georganiseerd om leden te informeren. Voorts zijn leden in De Nieuwslijn en De Werkgever ook vaker geinformeerd geworden over deze wet.

De presentatie zal om 19:00 uur aanvangen en op u wordt een vriendelijk doch dringend beroep gedaan om op tijd aanwezig te zijn, zodat u en uw medeleden voldoende tijd hebben na de presentatie om vragen te stellen. Voorts is het duidelijk, dat gelet op de aanmeldingen, de belangstelling voor deze presentatie zeer groot zal zijn.
Deze activiteit zal worden afgesloten met een informeel samenzijn.

50 GEHAALD EN RUIMSCHOOTS OVERTROFFEN

De VSB heeft het benodigd aantal van 50 participanten aan de regionale survey van de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) en de International Labour Organization (ILO), betreffende “Women in business and management: Improving the bottom line” gehaald. Op vrijdag 29 september werd dit aantal gehaald en overtroffen. Een paar leden hebben in het weekend en in de afgelopen dagen ook nog geparticipeerd, waardoor de teller thans op 61 participanten staat.

U wordt hartelijk bedankt voor uw geduld, want u heeft vaker een oproep van het Bureau in uw inbox moeten aantreffen, maar bovenal voor uw participatie aan de survey, vooral daar benodigde data en informatie in ons land, maar ook in de rest van de Caribische regio, vaak niet beschikbaar zijn. Niet alleen op het gebied van vrouwelijke ondernemers en managers, maar ook op andere gebieden.
Het is goed om aan u mede te delen, dat de VSB de eerste organisatie is, die het benodigd aantal heeft gehaald.

19 LEDEN DINGEN MEE NAAR DE VSB – ROSEBEL GOLD MINES CSR AWARDS

Negentien (19) leden dingen mee naar de VSB – Rosebel Gold Mines CSR Award, welke ook dit jaar in drie categorieen uitgereikt zal worden op donderdag 26 oktober in TBL Cinemas, namelijk klein bedrijf, middelgroot bedrijf en groot bedrijf.
Leden konden tot vrijdag 29 september hun deelnameformulier indienen. De Jury is inmiddels al begonnen met de beoordeling van de ingezonden formulieren.

MINISTER MOESTADJA WAARDEERT BIJDRAGE VSB

Een Tripartiete Commissie Herziening Minimum Loon is deze week benoemd geworden door Zijne Excellentie Soewarto Moestadja, Minister van Arbeid, na verkregen toestemming van de Raad van Ministers (RvM). De Commissie moet uiterlijk december 2017 haar bevindingen uitbrengen aan de Minister. Het is goed om aan te geven, dat de Commissie bestaat uit leden van het Arbeidsadvies College (AAC).
De Wet Minimum Uurloon, welke in augustus 2014 is aangenomen en op 1 januari 2015 inwerking is getreden, is een van de drie sociale wetten, die het sociaal zekerheidsstelsel van Suriname vormen. Na de inwerkingtreding heeft de wet geresulteerd in aanpassingen van het minimum loon per 1 januari 2016 en 2017. Deze bedragen waren vastgesteld in de aangenomen wet. De vraag is uiteraard nu wat er per januari 2018 moet gebeuren. De VSB is uiteraard geinteresseerd in uw visie en zal in de komende periode dan ook vergaderingen van de diverse groepen (sectoren) beleggen, zodat u ook uw input kunt geven.