Het bestuur van de Carebean Employers Confederation is op 14 november 2019 een nieuw zittingstermijn ingegaan. Namens de VSB werd de heer Jan van Charante voorgedragen om deel te vormen van het nieuw bestuur. De heer van Charante werd gekozen als lid van de Management van het Dagelijks bestuur.
Wayne Chen (Jamaica) blijft voor de komende jaren de Director van de CEC. De VSB werd tijdens de AGM vertegenwoordigd door beleidsmedewerker Kamlesh Ganesh.

De heer Ganesh heeft op de AGM enkele kanttekeningen geplaatst over het functioneren van de CEC. Hij heeft het specifiek gehad over de communicatie vanuit de CEC die op een ongewenst niveau blijft.
Van al de CEC leden (18) zijn er maar 2 leden die de CEC optimaal voorzien van informatie over nationale ontwikkelingen. VSB behoort tot deze 2 voorbeeld-figuren. Het beroep is gedaan op de andere leden om ook van zich te laten horen. Ook is het nieuw CEC bestuur gevraag om meer te communiceren met haar leden zodat informatie over regionale ontwikkelingen oom kunnen doorzijpelen naar de VSB.

Er zijn door de heer Ganesh aanbevelingen gedaan om veel meer gebruik te maken van de mogelijkheden die de digitale tijdperk biedt, om zodoende veel meer beweging te brengen binnen de CEC. De VSB stelt zich bereid om hier ook haar ondersteuning in te bieden.

Een andere issue is communicatie met en vanuit de CARICOM.
Voor de CEC is dit een heet hangijzer. De Director zei in concrete woorden: “There is something severly disfuntional about the Caricom”. Dit heeft een invloed op de CEC en haar werk.