Op maandag 20 januari 2020 is de tweede Essentials of Occupational Safety and Health (EOSH) cursus van start gegaan. De training wordt verzorgd door de ILO gecertificeerde trainer, mevrouw Joan Telgt. Aan de EOSH course nemen 16 personen deel. Dit aantal is een bewuste keuze, omdat de ILO voorschrijft, dat de trainer intensief moet kunnen interacteren met de participanten, zodat de onderwerpen en issues helder zijn voor een ieder. De training wordt heden, vrijdag 24 januari, in de middag afgesloten met een examen van de International Training Center van de International Labour Organisation (ITC-ILO). Participanten, die het examen met succes doorlopen, krijgen een certificaat van de ILO.