Een delegatie van het Bureau van de VSB heeft op donderdag 23 januari 2020 een constructief gesprek gehad met de Minister van Handel, Industrie en Toerisme, Z.E. Stephen Tsang. De Minister werd bijgestaan door de Directeuren van het Ministerie, te weten de dames Yvette Rokadjie en Rachel Koningsbloem en de heer Donaghy Malone, respectievelijk Directeur Handel, Directeur Toerisme en Directeur Industrie. Het doel van het onderhoud was in principe een kennismaking met de heer Paul Torilal, die per 1 februari 2020 belast zal zijn met de waarneming op het Bureau.

De Minister ging echter ook in op andere issues en gaf ondermeer aan, dat er op het Ministerie nu drie Directoraten zijn, waardoor een specifieke focus op de aandachtsgebieden van het Ministerie thans beter mogelijk is. De Minister ging ook in op enkele plannen van het Ministerie, met name voor wat betreft toerisme en industrie en de structuren, die in districten in het leven worden geroepen voor duurzame ondersteuning. Ook op de impact van de olievondst werd ingegaan en het feit, dat plannen, zoals een diepzee haven, free en Industrial zones, bruggen over de Marowijne- en Corantijn rivier weer hoge prioriteit genieten. Plannen en ideeën hieromtrent zijn dus welkom.

De VSB Directeur benadrukte, dat ook op het Bureau van de VSB een verdere professionalisering heeft plaatsgevonden, zodat de VSB beter de belangen van leden kan behartigen, vooral daar het dialoog en samenwerking hoog in haar vaandel heeft. De heer Paul Torilal, Beleidsadviseur, benadrukte het belang van dialoog en samenwerking en gaf aan welke overeenkomsten zijn afgesloten met diverse organisaties in 2019 in dit kader. De heer Torilal ging ook kort in op de prioriteiten van de overheid als gevolg van de olievondst. De delegatie van het Bureau van de VSB bestond ook uit de Beleidsmedewerkers, namelijk mevrouw Malty Dwarkasing en de heer Kamlesh Ganesh, die beiden ook het belang van dialoog en samenwerking benadrukten. De Beleidsmedewerkers benadrukten ook het belang van een goede onderbouwing van voorstellen en posities, die de VSB inneemt.