De Vereniging heeft op 15 november een onderhoud gehad met de Nederlandse Caribische eilanden (de zogeheten Dutch speaking Caribbean). Dit gesprek werd gehouden op het hoofdkwartier van de Aruba Trade and Industry Association (ATIA). Het werd bijgezeten door de International Employers Organization (IOE).
Dit onderhoud had als specifiek doel om enkele gemeenschappelijke issues in kaart te brengen en vooral als werkgeversorganisaties meer samen te werken.

Een van de issues is bijvoorbeeld de verdeelde aandacht die werkgevers Organisaties in de regio krijgen als deel van de Amerika’s. Bij vooral internationale Initiatieven blijkt Latijns Amerika meer aandacht te trekken terwijl de Caribische landen aan de kantlijn worden geplaatst.

Er wordt momenteel een poging gemaakt om de ILO binnen het VN systeem te integreren. Er is een serieus bezorgdheid om zijn unieke en gespecialiseerde karakter (positie van de ILO) en zijn tripartiet Governance-systeem. Geen enkel ander VN-orgaan werkt op deze manier. Een aspect van deze hervorming heeft een effect van het verdunnen van de invloed van de ILO. Daarnaast verminderd deze reform ook de capaciteit van de ILO.
Hierdoor kunnen belangen van werkgeversorganisaties ondersneeuwt raken, als er niet voldoende aandacht wordt getrokken vanuit de organisaties zelf.

De bijeenkomst op Aruba heeft erin geresulteerd dat de IOE haar ondersteuning heeft toegezegd, ter realisatie van meer aandacht voor de Dutch speaking Caribbean. Dit gezien de IOE ook goed aangeschreven staat bij de VN. De betrokken werkgeversorganisaties uit deze landen, waaronder de VSB, zullen nu moeten aangeven wat de behoefte is aan initiatieven om de werkgeversorganisaties in deze landen te versterken.

De IOE erkend dat het Caribisch gebied eerder werd behandeld als deel van Latijns Amerika en ondersneeuwt raakte. Matthias Thorns, Deputy Secretary-General
benadrukt dat het tijd is om het Caribisch gebied als een subregio te behandelen. Dit moet leiden tot meer en betere diensten vanuit de IOE aan haar leden in de regio.