Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is bezig met het finaliseren van Nationale prioriteiten voor Standaardisatie. Hierbij hebben het SSB getracht stakeholders c.q. prominente belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling van een driejarige Nationale Standaardisatie Strategie (NSS).

Het belangrijkste doel voor de ontwikkeling van een NSS is om de ontwikkeling van standaarden zo nauw mogelijk te relateren aan economische, sociale, ecologische en andere prioriteiten van het land. Het proces van het ontwikkelen van een NSS begint bij de identificatie van de vraag naar Standaarden voor de diverse sectoren/branches in Suriname en eindigt met de publicatie van een officiële NSS, die een lijst van prioriteitsstandaarden voor ontwikkeling bevat. De NSS omvat eventueel een implementatieplan over een periode van drie jaar (2020 — 2022), met toegewezen • middelen die nodig zijn om het plan uit te voeren.

SSB heeft in de periode september oktober 2019 een enquete onderzoek gedaan, waarbij stakeholders werden benaderd met het verzoek om de standaarden aan te geven/identificeren, die voor hun sector/branche als zeer belangrijk worden geacht, zodat deze meegenomen kunnen worden in het drie jarig NSS.

Om de NSS te finaliseren werd er een validatie workshop gehouden, waarbij het concept NSS aan de stakeholders is gepresenteerd. Dit met als doel feedback op het concept te ontvangen. Dit gebeurde op 11 december jongslede. VSB werd vertegenwoordigd door beleidsmedewerker Kamlesh Ganesh die ook aanbevelingen heeft gedaan.

Binnen de standaarden wereld is er continu ontwikkeling. Vroeger was de beweging meer gericht op verzoeken van buiten (bedrijven).

SSB ontwikkelt nu weer een standaarden strategie gekoppeld aan diverse sectoren in de economie. De strategie wordt gericht op alle producenten diensten die u in de komende jaren wilt afnemen. Zowel privaat als publiek. SSB wil in januari 2020 gelijk van start gaan met de eerste categorieën standaarden die geïdentificeerd worden.

Foto: Videsha Munusami, Standard officer