Onlangs vond er op het Bureau van de VSB een ontmoeting plaats met enkele bedrijven uit de houtsector om te praten over samenwerking tussen de Houtunie en de VSB, maar ook lidmaatschap van de VSB. De delegatie werd ontvangen door de Groepsvertegenwoordiging van de Hout Sector, te weten de heren Benito Chin Ten Fung (groepsvertegenwoordiger) en Cees Dilweg (Plaatsvervangend Groepsvertegenwoordiger) en een delegatie van het Bureau, bestaande uit de heren Steven Mac Andrew (Directeur VSB), Paul Torilal (Beleidsadviseur) en Kamlesh Ganesh (Beleidsmewerker) en mevrouw Malty Dwarkasing (Beleidsmedewerker).

Aan de orde tijdens het gesprek kwamen ondermeer organisatorische – en sector specifieke issues, alsook het algemeen ondernemersklimaat en uitdagingen.

Zowel de VSB delegatie als de bezoekers benadrukten ook het belang van samenwerking en vereniging, om zodoende optimaal de belangen van het bedrijfsleven te kunnen behartigen. De bezoekers waren de heren Satin Soekhoe van Soekhoe en Zonen, Henk Fraser van Dennebos en John Hendrison (Adviseur) en mevrouw Wedika Hanoeman van Greenheart.