De VSB is De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is dit jaar door de Surinaamse Bankersvereniging (SBV) benaderd om te participeren in een werkgroep, welke het giraal verkeer moet bevorderen. De VSB is op deze uitnodiging ingegaan, omdat nog steeds de noodzaak bestaat om veiliger zaken te doen onder een groot deel van haar leden.

Op donderdag 5 december werd in dit kader een select groep winkeliers uitgenodigd voor een brainstormsessie. Namens de VSB heeft beleidsmedewerker Kamlesh Ganesh deelgenomen aan de sessie. Ganesh heeft in zijn toespraak naar de winkeliers specifiek gevraagd naar het delen van de pijnpunten die oplossingen vergen.

Hij merkte op dat de VSB voorstander blijft van het betrekken van alle relevante stakeholders om zodoende tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Hakrinbank was er ook bij om de winkeliers in te lichten over haar nieuw betaalsysteem (Mope). Ironisch genoeg was dit een van de mogelijkheden waar de winkeliers tijdens de sessie zelf naar vroegen, terwijl men nog niet bekend was met Mope.

De winkeliers werden specifiek gevraagd naar hun redenen om betalen met de pinpas niet te stimuleren, waarom men nog steeds kiest voor contante betalingen en waarom men geen pinapparaat in de winkel heeft. Er zijn door de winkeliers enkele pijnpunten aangehaald die in beginsel de banken wat huiswerk hebben meegegeven.
Enkele voorbeelden daarvan:

Er bestaat nog steeds een misconceptie bij de winkeliers rond het betalen van een borg voor het beschikken over een pinapparaat. Winkeliers denken dat men nog steeds een hoge borgsom moeten neertellen en dat elke transactie via de pinapparaat hen geld zal kosten.

De bankiers hebben op de sessie getracht deze misconceptie weg te maken, echter, is dit een signaal van meer inspanning voor de werkgroep, en zeker de banken, om meer van communicatie te realiseren.

Daarnaast geven winkeliers aan dat er vaak storingen zijn op de POS apparaten.

Problemen met POS machines hebben een invloed op de betrouwbaarheid van betaaloplossingen. Ondanks de problemen zien wij bepaalde winkeliers alsnog gebruik maken van het giraal verkeer, vanwege het gevaar van werken met cash. Echter neemt dit de frustratie bij de winkeliers niet weg.

Winkeliers hebben qua service bij de bank ook problemen. Men heeft vaak geen tijd om naar de bank te gaan om zaken te doen. Echter als men eenmaal daar is, is men vaak een halve dag kwijt, vanwege de drukte. Ook hier zullen banken wat aan moeten doen.

Tussen de pijnpunten lag ook één cruciale voor de VSB. De meeste winkeliers geven aan, dat het merendeel van de distribiteurs zelf niet langskomen met een pinapparaat, waardoor zij ook genoodzaakt zijn om in cash hun betalingen te verrichten. Tussen deze distribiteurs zijn er ook leden van de VSB, wat voor de VSB ook extra huiswerk betekend.