De VSB heeft in de periode 29 – 31 oktober in samenwerking met de International Labour Organisation (ILO) de training Macroeconomics for HR Professionals verzorgd. De VSB heeft gemeend deze training aan te bieden aan haar leden, omdat de Vereniging zich ervan bewust is, dat macro-economische ontwikkelingen een enorme impact hebben op ondernemers en ondernemingen en dus zondermeer ook op HR Professionals. De heer Paul Torilal, Beleidsadviseur, benadrukte dit feit tijdens de korte opening ceremony op 29 oktober en gaf ook aan, dat HR Professionals de ondankbare taak hebben om te zorgen voor een evenwicht tussen de strategische doelen en belangen van de ondernemer c.q. de onderneming en de verwachtingen van werknemers en daarbij rekening moeten houden met de omgeving waarbinnen de ondernemer of onderneming opereert, in het bijzonder de macro-economische omgeving, omdat dat vaak genoeg de financiële speelruimte voor HR Professionals bepaalt. Ook de Senior Specialist Employers Activities van de ILO Caribbean Office, mevrouw Vanessa Phala, benadrukte het belang van de macro-economische situatie voor het garanderen van Decent Work in het Caribisch Gebied en met name Suriname.

Dr Balraj Kistow, Lecturer van de Arthur Lok Jack Global Business School, University of the West Indies, was de facilitator van deze drie-daagse training. De training is bijgewoond geworden door 33 participanten, die aan het einde een Certificaat van Participatie kregen van de VSB en de ILO.