De heer Kamlesh Ganesh, Beleidsmedewerker, die, zoals de vorige week al bericht, de VSB vertegenwoordigde tijdens een meeting van de International Organization of Employers (IOE) en de Annual General Meeting van de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) heeft op vrijdag 15 november ook een onderhoud gehad met de Dutch speaking Caribbean. Dit onderhoud werd gehouden op het kantoor van de Aruba Trade and Industry Association (ATIA) en had als specifiek doel om belangrijke gemeenschappelijke issues in kaart te brengen, die middels een regionale benadering van de werkgeversorganisaties aangepakt kunnen worden, zoals het meer betrekken van de landen en organisaties in het Caribisch gebied, die volledig ondersneeuwd raken, wanneer de regio gekoppeld wordt aan Latijns Amerika. De bijeenkomst van de Dutch speaking Caribbean heeft erin geresulteerd, dat de IOE haar ondersteuning heeft toegezegd, ter realisatie van meer aandacht voor de Dutch speaking Caribbean. De heer Matthias Thorns, IOE Deputy Secretary-Genera, benadrukte, dat het tijd is om het Caribisch gebied als een Sub-Regio te behandelen. Dit zal moeten leiden tot meer en betere diensten vanuit de IOE aan haar leden in de SubRegio.