De heren Ray Davidson, Deputy Ambassador to the Republic of Suriname en Sherwyn Naughton, Country Trade and Investment Director Guyana and Suriname van de British High Commission hebben op donderdag 9 januari een bezoek gebracht aan de VSB om van gedachten te wisselen over de handel tussen Suriname en de United Kingdom, maar ook potentiële investeringsmogelijkheden. De delegatie werd ontvangen door de VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew.
De heer Kamlesh Ganesh, Beleidsmedewerker was ook aanwezig bij het onderhoud. De delegatie van de VSB benadrukte in haar betoog, dat de VSB voorstander is van de ratificatie van de EPA en de ondertekening en ratificatie van de EPA tussen CARIFORUM en de UK, welke noodzakelijk is voor het niet verstoren van de handelsrelaties bij Brexit. De Directeur benadrukte ook, dat de VSB eveneens voorstander is van diversificatie van de economie om de afhankelijkheid van de extractieve sector te verminderen en ook van Foreign Direct Investment. Het bezoek van de delegatie werd dus verwelkomd en de VSB zegde toe bereid te zijn om te fungeren als intermediair bij verzoeken om informatie, alsook de organisatie van trade promotion missies naar Suriname of de UK. Indien u geïnteresseerd bent om zaken te doen met de United Kingdom, dan kunt u de contactdetails van de heren Davidson en Naughton opvragen op het Bureau.