Er heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden bij ons lid-bedrijf N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance. Op 22 februari 2020 is mevrouw drs. Shirley P. Relyveld MSc conform de artikelen 18 en 19 van de statuten van de Vennootschap benoemd tot Directeur en door de Raad van Commissarissen conform artikel 21 van de statuten belast met de waarneming van de functie van Hoofddirecteur.
Mevrouw Relyveld zit al ruim 18 jaren binnen het bedrijf. Zij heeft al eerder in zo een functie gezeten als financieel directeur binnen een ziekenhuis. Ik ken de uitdagingen van het bedrijfsleven heel goed. Ik weet waarvoor we staan. We (…het land) zijn nu weer in een crisis beland. Dit heb ik ook al eerder meegemaakt. Voor Self Reliance is belangrijk dat wij door gaan om het bedrijf verder te laten groeien en natuurlijk onze stakeholders van dienst te blijven zijn””, zegt mevrouw Relyveld.
Verzekeringsmaatschappijen worden zeker geconfronteerd met de perikelen die de vreemde valutamarkt raken. Zo ook raken de problemen Self Reliance. “Denk aan een aantal diensten, ziektekosten, motorrijtuigen enz. die een hele hoge importcomponent hebben. Ondanks de premie-inkomsten, zien wij thans de schaden (claims) enorm stijgen. Natuurlijk is het van groot belang, dat onze producten, ondanks de crisis overeind blijven en wij ze kunnen blijven aanbieden, zonder dat het bedrijf daaraan kapot gaat”, aldus mevrouw Relyveld.
Het directieteam van Self Reliance bestaat thans uit mevrouw drs. Shirley P. Relyveld MSc, Directeur/Wnd. Hoofddirecteur en de heer Robert A. Kasanrawi MBA MMA, Onderdirecteur Finance.
De wachtwisseling vond plaats op 22 februari 2020 toen de dienstbetrekking met de heer drs. Maurice L. Roemer bij het aanvaarden van de functie van Governor van de Centrale Bank van Suriname werd beëindigd.