Op dinsdag 11 februari bracht Mevr. Josiane J. Khan ,die bij de British American Tobacco Group belast is met Government & External Affairs een bezoek aan de VSB. Zij was vergezeld van dhr. Marcel Vonsee, directeur van LINK Marketing Solutions N.V. De bezoekers werden door de wnd. directeur van de VSB ontvangen. Het bezoek hield o.a. verband met een sinds December 2017 met de VSB en Het Korps Politie Suriname ondertekende Memorandum of Understanding voor bijstand om de smokkel van vervalste tabaksproducten en andere goederen tegen te gaan. De BAT is tevreden met de rol die de VSB in dit kader tot nu toe heeft vervuld . De recente wijziging in de leiding bij de douane , de aanschaf van een containerscanner en andere maatregelen om contraband tegen te gaan zijn besproken. Dde heer Vonsee zal nog een afspraak maken met de Port Control Unit.