Door Advisory, een lid van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, heeft onlangs het project Waarden-vol Suriname geïnitieerd. Dit project is in het kader van de National Values Assesment 2020. Surinamers, waar van het land dan ook gelegen, kunnen sinds 19 februari via de link www.door.sr/minasranan reageren op 3 vragen die klaarheid zullen geven in wat Surinamers met elkaar bindt.

Waarom dit project?
De ervaring leert dat waarden een fundament zijn voor een gezonde cultuur van verbinding en dus ook voor een gezonde gemeenschap.

Het doel van dit project is om inzicht te geven in huidige en toekomstige waarden van de bevolking. Wat vindt men belangrijk? Wat zorgt voor binding en eenheid? Ook wilt het project de kwaliteit van onze nationale cultuur bepalen. Dit moet uiteindelijk leiden tot de mogelijkheid tot verduurzaming van Suriname richting de toekomst.

De National Values Assessment is inmiddels al in 20+ landen uitgevoerd. Het is een Assessment ontwikkeld door de in Engeland gevestigde Barret Values Centre. De resultaten geven objectieve data voor de gewenste cultuur in een land. De data is bestemd voor alle beleidmakers, bedrijven, buurtleiders en burgers van Suriname.

De presentatie van de resultaten zal geschieden op 31 maart 2020 in het Assuria High Rise Event Center.

Door is voor dit project een samenwerking aangegaan met de Barret Values Center. Het project wordt ondersteund door de VSB en sponsorbedrijven.

Volgt u de link naar een korte boodschap voor onze leden, van mevrouw Charlene Soerodimedjo, Managing Partner bij Door Advisory. (https://www.facebook.com/VSBSTIA/videos/504745587087084/)