Op maandag 9 maart 2020 is er een spoed uitnodiging gekomen van de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012, voor de bespreking van de aanpassing van de wet. De bespreking was op woensdag 11 maart in het DNA gebouw. De aanpassingen hebben betrekking op het tegengaan van money laundering en financiering van terrorisme.
De aanpassing van de Wet betreft artikel 39 de strafbepaling bij overtreding, waarbij de sancties bij overtreding worden aangescherpt. Een andere aanpassing heeft betrekking op de in beslag genomen gelden en goederen ingevolge het Wetboek van Strafvordering, als de wisselkantoren de legale herkomst hiervan niet kunnen aantonen. Als deze teruggegeven moeten worden, als daartoe gronden aanwezig zijn, dit zal geschieden in SRD.
De VSB was tijdens de vergadering vertegenwoordigd door Mw. Malty Dwarkasing, de beleidsmedewerker van het Bureau. De VSB heeft op de vergadering aangegeven dat er een duidelijke structuur moet komen in de valutamarkt, waarbij de deviezenbanken een voorname rol moeten vervullen en niet de geldwisselkantoren. Deze visie is in lijn met die van de Bankiersvereniging.
De voorzitter van de Commissie dhr. O. Wangsabesari, heeft aangegeven dat hij graag van de instituten, tot uiterlijk maandag 16 maart 2020, schriftelijk commentaar op de aanpassing, maar ook op andere artikelen van de Wet van 2012 tegemoet ziet. De commentaren worden gedocumenteerd en meegenomen bij de discussies van de aanpassing van de Wet.
De VSB heeft de analyse van het wisselkoersprobleem voor het bedrijfsleven in haar brief aan DNA als inleiding gebruikt, voordat zij haar voorstellen op de Wetswijzing heeft aangegeven. De kern van het voorstel is dat deviezentransacties van het bedrijfsleven via de deviezenbanken moet geschieden, terwijl de rol van wisselkantoren wordt teruggebracht tot spot cash transacties van bijvoorbeeld toeristen die vreemde valuta willen converteren voor de lokale munt. Dit vanwege het feit dat deviezenbanken de herkomst van gelden beter kunnen toetsten op money laundering en financiering van terrorisme en zij aan een veel betere toezicht van de CBvS onderworpen zijn.