Een VSB Delegatie bestaande uit de voorzitter, Bryan Renten, Ondervoorzitter Wilfred Baldew en Waarnemend directeur Paul Torilal is op zondag 9 februari jl. voor een informatief gesprek over de ontstane situatie bij de Centrale Bank van Suriname ontvangen door de President van Suriname Z.E. D.D. Bouterse en de Regeringscommissaris van de CBvS de heer Vijay Kirpalani. De President heeft de aanwezigen geïnformeerd over enkele misstanden bij de CBvS Er werd verder aangegeven dat er, om de rust in de financiële sfeer te herstellen, spoedig moet worden voorzien in de leiding van de CBvS. De VSB heeft aangegeven dat er rust in de markt moet komen en dat er een prudent monetair, budgettair beleid moet worden gevoerd. Van belang is welke acties de regering zal treffen om het begrotingstekort te verminderen, de koersen te stabiliseren en fiscale stimulansen aan het bedrijfsleven te verstrekken (Investeringswet). De VSB voorzitter gaf aan dat het VSB Bestuur z.s.m. een standpunt zal innemen en zich buigen over de vervolgstappen en over het voorstel om te werken aan een gezamenlijk raamwerk voor het toekomstig financieel management.