De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft onlangs kennis gemaakt met het nieuw bestuur van de ICT-Associatie Suriname (ICT-Ass). De Associatie wordt nu geleid door Anuskha Sonai, CEO bij Spang Makandra. De overdrachten van oud aan nieuw bestuur zijn onlangs afgerond.

VSB voorzitter Bryan Rente heeft kort de revue laten passeren over de overeenkomst tussen de VSB en de ICT-Ass. Daarin benadrukte hij het belang van de ICT sector.

Er zijn tijdens deze ontmoeting afspraken gemaakt over hoe de communicatie tussen beide organisaties zal verlopen en voorbereidende afspraken gemaakt rond de overname van de administratie van de ICT-Ass door de VSB.

VSB streeft ernaar om meer bedrijfsleven organisaties te bundelen. Het proces om met de ICT-Ass samen te werken is twee besturen voor de huidige gestart. Het werd onder het vorig bestuur van de ICT-Ass geformaliseerd. In dit kader is van belang dat de specifieke doelstelling van de ICT sector hand in hand gaat met ontwikkeling van de private sector.

ICT-Ass is daarom ook als Associatie lid van de VSB. De voorzitter is de vertegenwoordiger van de ICT-Ass in het Bestuur van de VSB. Sinds afgelopen maandag participeert de voorzitter ICT-Ass ook aan de Bestuursvergaderingen van de VSB.

Mevrouw Sonai heeft graag dat er een effectieve samenwerking is tussen de VSB en de ICT-Ass.

Zij zal daarom ook werken aan het strategisch invullen van de samenwerking. Er zijn sectorspecifieke issues die binnen de VSB nog moeten inburgeren. Als bestuurslid brengt mevrouw Sonai de ICT sector prominenter binnen het bestuur van de VSB.

De ICT-Ass is drukdoende de laatste handen te leggen aan haar Vision 2030. De VSB aan de andere kan is drukdoende 10 tot 15 relatief direct uitvoerbare maatregelen te destilleren in verband met een crisisplan dat door de VSB momenteel wordt opgesteld. De VSB voorzitter gaf aan dat er ook naar de Vision 2030 van de ICT-Ass zal worden gekeken om dit crisisplan aan te vullen