Het Bureau van de VSB heeft op 11 maart 2020 Roger Wong, de National President van de Junior Chamber International (JCI) Suriname ontvangen voor een formele kennismaking met de JCI.

De meeting werd gefaciliteerd door wnd. Directeur Paul Torilal en beleidsmedewerker Kamlesh Ganesh. JCI is een internationale organisatie van actieve burgers in de leeftijdsklasse 18 tot en met 40 jaar die als hoofddoel heeft het creëren van duurzame positieve verandering en stimuleren van ontwikkelingskansen voor jongeren in de wereld.

De internationale organisatie bestaat uit meer dan 200.000 JCI netwerkleiders, 11 miljoen leden en 100+ nationale organisaties. Het gesprek tussen JCI en het Bureau had meer als doel om te identificeren op welke gebieden (de Sustainable Development Goals aangaande) VSB en JCI samen kunnen werken.

Er zijn concrete voorstellen gedaan door de heer Wong, namelijk, samen kijken naar awareness sessies over SDG voor VSB leden, een Partnerschap Forum organiseren in het derde kwartaal van 2020 en het samen uitvoeren van duurzame projecten  “Wij willen niet werken naar het doneren van geld, maar naar Duurzame Ontwikkeling”, zegt de Heer Power. De heer Torilal heeft de JCI ook een overzicht gepresenteerd van de activiteiten rond de SDG’s waar de VSB in betrokken is.

Er is duidelijk aangegeven dat de intenties van JCI om samenwerking met de VSB op te zoeken welkom is. Gesprekken worden samen met VSB-Young Management voortgezet.