Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Deze dag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. Vooruit fietsend naar 2020, zijn er tal van vrouwen die behalve het bekleden van topfuncties, ook nog de zogeheten mannen beroepen, en verschillende takken van topsport uitoefenen. Ook in de politiek is de bijdrage van de vrouw niet meer weg te denken.

Bryan Renten, voorzitter van de VSB stelt echter dat de rol van de vrouw in ons economisch bestel onvoldoende belicht is. “Zij is een stuwende kracht die al te vaak verschillende verantwoordelijkheden moet combineren. Alhoewel de laatste jaren er steeds meer bedrijven zijn die streven naar gelijkheid, en vrouwen in toenemende mate hogere functies invullen in de private sector, hebben we nog veel te doen om de nog steeds bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer aan te pakken. Thema’s als economische zelfstandigheid, zorg en arbeid, en empowerment van vrouwen moet integraal onderdeel worden van de plannen voor private sector ontwikkeling”, meent de voorzitter.

“Als bedrijfsleven organisatie moeten we bekennen dat wij nog onvoldoende aandacht hieraan hebben besteed en daar gaan we snel verandering in brengen. Wij waren daarom ook uitermate verheugd met het nieuws dat onze eigen Shirley Relyveld, bestuurslid van de VSB namens de verzekeringssector, onlangs benoemd is tot Wnd. Directeur bij Self Reliance. Ik wil besluiten met alle djadja vrouwen van Suriname te feliciteren met deze bijzondere en welverdiende dag”, aldus de heer Renten.
De Internationale Vrouwendag herdenkt de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De vrouwen staakten voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.