“Beste Leden van de VSB, Bestuursleden en medewerkers van het Bureau.

Ik zou graag onder anderen omstandigheden dit heugelijk feit met jullie allen hebben gevierd maar helaas de omstandigheden hebben anders bepaald. Desondanks feliciteer ik een ieder met deze mijlpaal en zeg jullie dank voor jullie bijdrage. De Surinaamse gemeenschap en de private sector heeft nu meer dan ooit leiderschap nodig. De VSB heeft geen andere keuze dan deze rol op zich te nemen omdat tot nu toe niemand anders zich heeft aangediend.  Het is onvermijdelijk dat we met uitdagingen zullen worden geconfronteerd die nieuw voor ons zijn en waar we niet direct antwoord op zullen hebben. Daarom moeten we het samen doen en moeten we tegelijkertijd sterk en veerkrachtig zijn. Blijf hoopvol, gezond en let op uw dierbaren.

Nogmaals Proficiat! en Gran Tangi”

Bryan Renten
Voorzitter

VSB 1950-2020

VSB was niet de eerste werkgeversorganisatie in Suriname. Er waren eerder al, zowel kleine als grote soortgelijke organisaties. Het begon met de Associatie van Handel en Industrie (AHI). De architect van de AHI was de toenmalige directeur van de Surinaamsche Bank A. van Traa LLM. De AHI heeft bestaan tot en met 1933.

Proclamatie

Op 25 februari 1948 werd door wijlen J.F.D. Haenen een vergadering bijeengeroepen. De ontbinding van de AHI had van zich laten voelen. Het gemis van een vereniging van Bedrijfsleven was de voornaamste reden voor deze meeting. Op deze dag werd besloten dat er een Vereniging wordt opgezet, die de belangen van haar leden zal behartigen. Ook werd meteen een voorlopig bestuur aangewezen.

Op 14 maart 1950 werd de preliminaire vergadering bijeengeroepen om de voorschriften en statuten van de organisatie te bespreken. Op deze eerste meeting waren 33 bedrijven aanwezig. Dit was het begin van de VSB.

De officiële proclamatie van de VSB werd gedaan op 28 maart 1950 in het Stadszendings-gebouw in Paramaribo.

Domicilie en Personeel

Bij haar proclamatie maakte de VSB gebruik van 2 kantoorruimtes aan de Keizerstraat #47 voor een bedrag van Sf. 15 per maand. Daarna heeft de VSB tot zeker 5 keren toe haar Bureau moeten verhuizen. Tweede locatie was aan de Keizerstraat #40 (1952), derde DSB gebouw aan de Gravenstraat #26 (1959). In 1964 verplaatste het Bureau zich naar de Mirtandastraat #1 in het gebouw van Billiton Maatschappij Suriname NV. In 1973 vond de VSB accommodatie in Hotel Krasnapolsky. De één voor de laatste verhuizing was in 1978 naar het gebouw van Does Travel Service, Domineerstraat #12.

Op 1 juli 1980 vestigde de VSB zich in haar eigen gebouw aan de Prins Hendrikstraat #18.

In 1950 telde de VSB drie fulltime werkers: De voorzitter, een typist en een bode.

Vandaag telt de VSB een directeur, twee beleidsmedewerkers, een office manager, een financial officer, een bode en een schoonmaakster.

Ledenomzet, Werknemers en VSB Lidmaatschap

Deze huidige leden van de VSB zijn goed voor ruim SRD 15 miljard van de gerealiseerde omzetten van het bedrijfsleven in Suriname. Dit komt neer op ruim 62% van het Bruto Binnenlands Product van Suriname (2017).

Bij 85.4% van onze leden zijn er bijkans 20.000 werknemers in dienst. Bij 83.4% van de leden zijn er 5.176 vrouwen tewerk gesteld. De bedrijven die langer dan 20 jaar lid zijn van de VSB hebben momenteel 7284 werknemers in dienst. Bedrijven ouder dan 10 jaren hebben 15.627 werknemers in dienst.
In 1950 waren er 46 leden aangesloten bij de VSB. Tegen 1960 werd de 100 bereikt. De piek werd bereikt in 2010. 35% van de huidige ondernemingen waren lid van de VSB in 2001. 31% van de huidige VSB leden zijn korter dan 10 jaar lid van de organisatie. VSB heeft in 20 jaren meer dan de helft van haar leden verloren, maar dan weer iets meer dan dat terug kunnen voegen aan haar ledenbestand.