Volgens de World Economic Forum Executive Opinion Survey beschouwde in 2019 minder dan 10% van de bedrijfsleiders uit de G20- en OESO-landen de verspreiding van infectieziekten als een dreigend wereldwijd risico. Bedrijven hadden ook niet verwacht dat een pandemie hun publieke reputatie als verantwoordelijke werkgever zou kunnen testen. Maar sinds begin 2020 worden alle organisaties geconfronteerd met een dergelijke crisis en de noodzaak is er om de dringende zorgen van werknemers aan te pakken.

Bovendien hadden de meeste bedrijven in verschillende sectoren geen flexibele of externe werkregelingen geïmplementeerd. In de huidige omgeving moeten de meeste bedrijven snel nieuwe maatregelen treffen voor hun personeel (vaak zonder eerdere vergelijkbare ervaringen). De volgende principes kunnen organisaties helpen bij het vormgeven van een verantwoorde handelwijze die een evenwicht biedt tussen de druk op korte termijn en de behoeften op middellange tot lange termijn:

– Zie deze crisis als een bepalend leiderschapsmoment – en blijf de best mogelijke resultaten leveren voor alle belanghebbenden. Trouw blijven aan het doel, de waarden, principes en cultuur van een organisatie begint aan de top. Effectieve leiders zijn transparant, empathisch en creëren vertrouwen, en hun gedrag helpt werknemers te kalmeren, te ondersteunen en zelfs energie te geven. Dit zodat ze zich verbonden voelen met een gemeenschappelijke missie en doel, en nieuwe manieren van werken omarmen.

– Gebruik een flexibele en continue leermentaliteit. De nog niet in kaart gebrachte uitdagingen van deze crisis vragen om wendbaarheid en innovatie, en aanpassing aan snel veranderende systemen en regelgeving.

– Gebruik een flexibele en continue leermentaliteit om ervoor te zorgen dat uw reactie (opnieuw) wordt afgestemd op de

– Begrijp de perspectieven van en betrek alle belanghebbenden (bijv. Werknemers, aandeelhouders, klanten, leveranciers, vakbonden, zorgverleners, gemeenschap) bij de besluitvorming. Blijf op de hoogte van de veranderende behoeften en prioriteiten van alle belanghebbenden en de veranderende staat van concurrerende en innovatieve praktijken.

– Focus op het snijvlak van welzijn van medewerkers en bedrijven. De kostendruk van de huidige omgeving die de inkomsten bedreigt, legt een grote druk op leiders om in de behoeften van aandeelhouders te voorzien op een moment dat het welzijn van werknemers, met name de meest kwetsbaren, ernstig wordt bedreigd. Maar de risico’s voor en de voordelen van het welzijn van werknemers en het welzijn van het bedrijf zijn sterk op elkaar afgestemd.

– Neem beslissingen en onderneem acties die rekening houden met behoeften op middellange termijn en bedrijfsdoelstellingen op langere termijn. Besluitvorming in deze snel veranderende en onzekere omgeving vereist dat organisaties de druk weerstaan ​​om op korte termijn acties te ondernemen die essentieel lijken in de chaos van de huidige omgeving, maar die de duurzaamheid van de onderneming op de lange termijn in gevaar kunnen brengen.

Nieuwslijn 953

Note

Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of gerust bellen naar het Bureau van de VSB.