De Covid-19 crisis zorgt voor ernstige implicaties binnen het bedrijfsleven. Enkele leden van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) worden nu reeds geconfronteerd met dilemma’s als het gaat om de zorg en verplichtingen naar hun werknemers toe. Niet operationeel zijn, betekent voor vele werkgevers een einde aan inkomsten. Dit resulteert in moeilijkheden bij de verplichting om de werknemers uit te betalen.

De werkgever is verplicht de werknemer zijn/haar loon op het overeengekomen tijdstip te voldoen. Het loon, naar tijdsruimte vastgesteld, is verschuldigd vanaf het tijdstip waarop de werknemer in dienst is getreden, tot de dienstbetrekking is beëindigd.

Een adagium in het Arbeidsrecht is dat geen loon verschuldigd is voor de tijd, gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. Echter zijn er uitzonderingen op deze regel. De werknemer verliest niet zijn/haar aanspraak op het naar tijdsruimte vastgesteld loon, indien hij/zij bereid was de bedongen arbeid te verrichten, terwijl de werkgever daarvan geen gebruik heeft gemaakt.

Als je kijkt naar de Arbeidswetgeving, zijn er in de laatste 40 jaar wetten tot stand gekomen die de rechtspositie van de werknemers sterk heeft verbeterd”, zegt advocaat Humphrey Schurman.

Je kunt een werknemer niet ontslaan zonder toestemming van de ontslagcommissie of de arbeidsinspectie. Voor massaontslag moet je ook naar het Ministerie van Arbeid. Wat dat betreft is de wetgeving duidelijk”, stelt Schurman.

Nu echter, is het land in een lastige situatie terecht gekomen vanwege Covid-19. En dit is pas het begin. Het gaat er niet om dat werkgevers de werknemers het loon niet willen betalen of hun medewerkers willen ontslaan. Bepaalde werkgevers zijn straks gewoon niet meer bij machte om loonbetalingen te verrichten.”

Het is volgens de heer Schurman een nationaal vraagstuk waar zeker in tripartietverband over gesproken moet worden. “De werkgever wil niet ontslaan. De overheid heeft geen geld om de werknemers in voldoende mate te helpen en nog minder om werkgevers te helpen. Bedrijven die in ernstige problemen zullen geraken, moeten nu reeds aandacht besteden aan deze problematiek. “ meent de heer Schurman.

Er zal naar alternatieven gezocht moeten worden om na te gaan of afspraken gemaakt kunnen worden met betrekking tot de betaling van de lonen maar ook met betrekking tot huurbetalingen, aflossingen etc.”

Het is volgens mr. Schurman daarom van het grootste belang dat de overheid en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers gezamenlijk, al dan niet via de digitale snelweg, deze problemen bespreken. “Daarbij zal blijken dat alle partijen bereid zullen moeten zijn om offers te brengen.”

Nieuwslijn 952

Note

Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of gerust bellen naar het Bureau van de VSB.