De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft volgens gewezen directeur Steven Mac Andrew in de afgelopen 70 jaren zeer zeker haar bestaansrecht bewezen. Zeker bekeken vanuit de context van de ILO, met name het promoten van tripartisme. Er is een werkgeversorganisatie als tegenhanger van de vakbond maar ook als counterpart voor de overheid, voor wat vraagstukken betreft, waarmee werkgevers in Suriname worstelen.

“70 jaar VSB is toch wel een heel bijzondere mijlpaal. We hebben een werkgeversorganisatie die als doel heeft, behartiging van de belangen van werkgevers, maar ook algemeen welzijn van de samenleving”, zegt de heer Mac Andrew.

Uit zijn ervaring als directeur kijkt het positief terug naar vele momenten in de afgelopen jaren, waar de VSB vaak cases moest oppakken van individuele ondernemers om met de overheid daarover te praten en te komen tot mogelijke oplossingen. Vaak genoeg komt men niet aan bij de instanties waar ment moet wezen. “De VSB heeft regelmatig overleg met ministers, directeuren en andere organisaties. Zo doende is de VBS beter instaat om te geraken tot betere oplossingen. Er komen een hoop uitdagingen af op ondernemers. Individueel kan je proberen je zaken aan te pakken, maar vaak zijn de vraagstukken toch van dienaard dat er gezamenlijke aanpak noodzakelijk is. Daarom is het noodzakelijk dat ondernemers zich aansluiten bij de VSB, zodat collectief getracht kan worden om hun belangen te behartigen”, meent hij.

Ondernemers moeten naar zijn ervaringen beseffen dat organisaties die gebaseerd zijn op vrijheid van associatie, in het leven worden geroepen om hun specifieke belangen te behartigen. “Op het bureau van de VSB heb je een professionele staf. Behartiging van de belangen van ondernemers is een 24 uurs job. Ik denk niet dat ondernemers daartoe in staat zullen zijn om op gefocuste wijze hun belangen te behartigen”, aldus de heer Mac Andrew.

De heer Mac Andrew heeft voor zijn functie bij de VSB gezeten op het Caricom Secretariaat, belast met werkgevers aangelegenheden. Voor zijn komst naar de VSB, is hij dus vaker al in contact geweest met de VBS. De heer Mac Andrew vertegenwoordigd de VSB nog in een aantal commissies.

Sinds februari 2020 is de heer Paul Torilal aangeschoven als waarnemend directeur van het Bureau.