Sociale media zitten boordevol suggesties dat de COVID-19-pandemie die de wereld overslaat op de een of andere manier verband houdt met de implementatie van 5G-technologie. Dergelijke beweringen hebben zowel betrekking op het langdurige misverstand van elektromagnetische straling als op veelvoorkomende denkfouten. Uit internationale nieuwsberichten blijkt zelfs dat sommige mensen deze misleidende verbinding zo serieus nemen dat ze 5G-torens en -werkers aanvallen, terwijl anderen in Hong Kong demonstreren om de masten neer te halen.

Telesur, een lid van de VSB, is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen om 5G in Suriname uit te rollen. Op 25 november 2019 werd 5G ook geïntroduceerd in Paramaribo Centrum. Wij benaderden Telesur om in deze editie van onze Nieuwslijn wat meer hierover uit te leggen. Daar ging Telesur ook spontaan op in.

Om te beginnen, hebben wij in Suriname sinds de jaren 60 sterkere systemen dan 5G, die in hogere banden werken (zoals Microwave verbindingen, TV zenders, satelliet, Radio zenders etc.). Daar er een strenge controle is vanuit de autoriteiten zijn er geen cases bekend dat deze systemen slachtoffers hebben veroorzaakt.

Er is volgens Telesur een Power Safe Density Policy (van de WHO) dat gehandhaafd wordt door Vendors en Operators. Deze kan niet hoger dan wat voorgeschreven is. Iedere engineer die systeem configuraties doet kan dit bevestigen. Microwave schotels werken in 6, 7, 8GHz, TV en Radio zender werken in lage banden met stralingsvermogen van 700W-5000W. Satelliet ook in 6, 7, 12GHz met zeer hoge vermogens. “Zolang men zich in de Far Field (op afstand) van een antenna bevindt is men veilig. In de Near Field en Radiating Field is het niet toegestaan te werken als apparatuur operationeel is. Dit is meestal in een 2-4 meter straal van de antenna”, zegt Telesur.

In Suriname is 5G uitgegeven in de frequentie band 3.5GHz, dat is dezelfde band waarin WiMAX gewerkt heeft. Dit is niet te vergelijken met het buitenland waar in hogere banden frequenties worden uitgegeven. Suriname als land heeft voordeel gehad dat de lage banden in grote mate vrij zijn. In landen met grotere populaties is dat juist niet vrij, waardoor men genoodzaakt is hogere banden te kiezen. Voor de lage banden zijn er strikte regels waaraan voldaan worden. Dus gezondheidsrisico’s zijn volgens het telecommunicatiebedrijf nihil. Als men dual band WiFi heeft, is dat in 2.4GHz en 5GHz. GSM is in 800/900MHz. 3G is in 900MHz en 2.1GHz, 4G is in 700MHz en 1.8GHz. Het maximum vermogen van een antenna systeem is niet veranderd sinds 3G ( 2008), maximaal 20W per sector antenna, en 60W per layer (3 sectoren). 5G is conform opgezet.

Het idee dat 5G het immuunsysteem van de mens verzwakt, lijkt erg op claims van elektromagnetische overgevoeligheid waarbij milde tot ernstige symptomen verband houden met blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV).

Ten eerste beschouwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) momenteel de symptomen van elektromagnetische overgevoeligheid niet als gerelateerd aan blootstelling aan EMV. Evenzo is er geen klinisch bewijs dat 5G schade kan toebrengen of het immuunsysteem kan verzwakken.

Ten tweede zijn radiogolven die de basis vormen van 5G niet-ioniserend. Dit betekent in wezen dat ze niet de vereiste energie hebben om elektronen van atomen te verwijderen. Dit is anders dan hoogfrequente elektromagnetische straling zoals röntgenstralen of gammastralen die wel de energie hebben om atomen te ioniseren en dus cellen te beschadigen. Onder niet-ioniserende stralingen vallen UV straling, en EMV. EMV zijn stralingen waaronder ook radio en tv frequenties vallen

Dit element van de COVID-19 / 5G-samenzwering raakt echt de kern van waarom we hard en snel op deze ‘theorie’ moeten stappen. We weten hoe COVID-19 zich verspreidt en het beperken van die verspreiding is van vitaal belang. Het nieuwe coronavirus beweegt door contact met kleine druppeltjes wanneer diegenen die besmet zijn met het virus hoesten, niezen of uitademen. Het inslaan van 5G-torens (zoals in andere landen het geval is) zal niets opleveren om de verspreiding te beperken. Wat de verspreiding zal beperken, is dat mensen zichzelf isoleren, sociale afstand en goede hygiënepraktijken beoefenen.

Nieuwslijn 954

Note

Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of gerust bellen naar het Bureau van de VSB