De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) herdenkt op 28 maart 2020 haar 70 jarig bestaan. Door al deze jaren heen heeft de VSB haar stempel kunnen bedrukken binnen de maatschappij waarin zij opereert.

Bijzondere organisatie

Wat de organisatie bijzonder maakt, volgens voorzitter Bryan Renten, is dat zij een breed spectrum aan bedrijven vertegenwoordigd die opereren in bijna alle sectoren van de Surinaamse industrie. “Ik denk dat wij een goede snapshot zijn van hoe die economie precies in elkaar zit. Ik denk dat wij een van de weinige organisaties zijn waar we met enig gezag onze opinie kunnen geven, en waarvan het publiek vertrouwd dat er geen verborgen politieke agenda is”, verteld de heer Renten.

De VSB houdt zich niet alleen bezig met enge belangen van de leden, maar beijvert zich ook voor het creëren van een goed ondernemingsklimaat en een goede, gezonde en duurzame samenleving. Waarom is dat belangrijk? Private ondernemingen kunnen het best opereren in samenlevingen waar alle actoren in harmonie met elkaar leven en er sprake is van sociale inclusiviteit.

VSB Nationaal en Internationaal

De organisatie onderhoud goede internationale contacten. VSB is lid van de International Employers Organization, Carebean Employers Confederation en zij wordt door de ILO erkent als de representatieve vertegenwoordiger van de private sector. In deze rol zit de VSB ook in vele staatsorganen, waarbij zij probeert de private sector belangen zo goed als mogelijk te behartigen.

“Voor elke vereniging of organisatie die 70 jaar bestaat, is het een bijzonder mijlpaal. In ons geval betekend het dat wij 70 jaar belangen behartigen, maar dat er ook 70 jaar behoefte is vanuit die private sector, voor een organisatie die collectief opkomt voor haar belangen. Er zijn een aantal hele memorabele momenten geweest in die historie, maar waar ik bijzonder trots op ben, is dat wij in die 70 jaren gezag en een bepaalde maatschappelijke positie hebben opgebouwd. Leden en ook andere mensen binnen de Surinaamse gemeenschap vertrouwen ons. Dat is iets wat wij moeten koesteren”, zegt de voorzitter

Hoe verschilt de VSB van toen met nu?

Om een idee te hebben over hoe de VSB van 2020 verschilt van de organisatie waar het in 1950 mee begon, moet er volgens de heer Renten gekeken worden naar hoe het ondernemingsklimaat er toen uitzag en hoe het er nu uitziet.

“De wereld is veranderd. Globalisatie heeft grenzen doen vervagen. Technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben bedrijven gedwongen om op een ander manier te werken. Consumenten zijn kritischer geworden. Er is meer concurrentie gekomen. Er zijn veel meer facetten waarmee een bedrijf nu rekening moet houden dan pakweg 20 of 30 jaar geleden. Dit betekend ook dat de rol van de VBS is gaan veranderen en dat zij meer faciliteiten is gaan bieden aan leden”, legt de heer Renten uit.

Momenten van verzet

De VSB heeft ook momenten gekend die uitdagen waren. Middels dialoog met de politiek en andere sociale actoren probeert zij het ondernemingsklimaat te verbeteren. “Er zijn momenten geweest waar we tegen onze principes in politieke stellingen hebben genomen. Waar wij heel nadrukkelijk hebben gezegd, overheid, u functioneert niet goed, u dient uw beleid veranderen en we gaan verzet plegen indien u dat niet doet. Daar gaan wij heel voorzichtig mee om. Ik denk ook niet dat het de rol is van een private sector organisatie, maar als het moment zich aandient, dan moet je soms die principiële beslissingen nemen. Dat is in de afgelopen jaren een beetje anders geweest dan in de jaren 70 en begin jaren 80.

Diensten VSB

De diensten die de VSB aanbiedt zijn op drie niveaus

  1. Individuele bemiddeling, vanwege onze relatie met de overheid, het maatschappelijk middenveld, relaties met de vakbeweging, kan de VSB belangen van individuele leden behartigen.
  2. Op collectief niveau zijn er aspecten zoals arbeidswetgeving, ontslagrecht, toegang tot kapitaal, investeringswetgeving, etc. waar de VSB ook een rol in vervult. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan participatie in Investsur, Staatstsraad, Sociaal Economische Raad etc. en dialoog met De Nationale Assemblee.
  3. Informatievoorziening, de VSB maakt zich er ook sterk voor om haar leden te blijven informeren over actuele ontwikkelingen zoals planen in specifieke sectoren en de economie zodat de leden ook geïnformeerd blijven over wat er gebeurd in Suriname en de wereld, en wat men mag verwachten.

“Een ondernemer wilt zich graag focussen op zijn onderneming. Hij wilt zich focussen op het verbeteren van zijn processen en het vergroten van zijn marktaandeel en zich niet bezig willen houden met nationale vraagstukken die wel van invloed zijn op de onderneming. Aangezien die complexer zijn geworden, wordt van de VSB gevraagd om zich zodanig aan te passen, om met de zeer complexe aangelegenheden te dealen”, voert de voorzitter aan.

Bestaansrecht

VSB ontleent haar bestaansrecht aan de behoefte van bedrijven in de particuliere sector. Een wens van de voorzitter voor de VSB is eigenlijk een wens voor de private sector. “Op de eerste plaats hoop ik nog mee te maken dat Suriname inderdaad een land wordt waarvan we kunnen zeggen: Het heeft een gediversifieerde economie. Er zijn meerdere sectoren die een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van het land, en decent work aanbieden. We praten er decennialang over. Het is nog niet gebeurd. En een tweede wens is dat we meer gaan samenwerken met zusterorganisaties. Het gaat steeds beter, maar in zo een klein land is verspilling van talent en energie gewoon zonde. Ik hoop dat VSB in de komende jaren veel meer gestructureerd samen gaat werken, afgestemd op de behoefte van de private sector”, aldus de VSB voorman.