Het lijdt geen twijfel dat COVID-19 ernstige economische gevolgen met zich meebrengt. Volgens Dr. Justin Ram, directeur economie van de Caribbean Development Bank, zullen bijvoorbeeld de toerisme-afhankelijke economieën in het Caribisch gebied, waar de sector ongeveer 2,4 miljoen mensen in dienst heeft en meer dan $ 62 miljard bijdraagt aan het BBP van de regio (2018), het zwaarst worden getroffen door een economische vertraging.

De impact wordt momenteel gevoeld in de cruise-industrie, aangezien veel Caribische regeringen de haven van sommige schepen weigeren. Bovendien zal de dalende vraag naar brandstof een negatieve impact hebben op de olie-exporteurs van de regio: Suriname, Trinidad en Tobago en Guyana.

Een eerste evaluatie van de impact van COVID-19 op de mondiale arbeidswereld (door de ILO) toont aan dat de effecten verreikend zullen zijn. Miljoenen mensen kunnen werkloos worden en ook in werkende armoede belanden.

Op basis van verschillende scenario’s voor de impact van COVID-19 op de wereldwijde bbp-groei, duiden de ILO-schattingen op een stijging van de wereldwijde werkloosheid tussen 5,3 miljoen (“laag” scenario) en 24,7 miljoen (“hoog” scenario) (basisniveau 188 miljoen 2019). Ter vergelijking: de wereldwijde financiële crisis van 2008-9 had de wereldwijde werkloosheid met 22 miljoen verhoogd. Vermindering van de arbeidsuren en lonen kan zich ook vertalen in een verwachtbare werkloosheid op grote schaal.

Guy Ryder, Directeur Generaal van de ILO: “In tijden van crisis zoals de huidige hebben we twee belangrijke instrumenten die kunnen helpen de schade te beperken en het vertrouwen van het publiek te herstellen. Ten eerste is sociale dialoog, met werknemers en werkgevers en hun vertegenwoordigers, van cruciaal belang, om het vertrouwen van het publiek en de steun voor de maatregelen die we nodig hebben om deze crisis te overwinnen, op te bouwen. Ten tweede bieden internationale arbeidsnormen een beproefde basis voor beleidsreacties die gericht zijn op herstel dat duurzaam en rechtvaardig is. Er moet alles aan worden gedaan om de schade voor mensen in deze moeilijke tijd tot een minimum te beperken”.

Nieuwslijn 953

Note

Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of gerust bellen naar het Bureau van de VSB.