Per beschikking van 11 maart 2020 inzake “Vaststelling Vergoeding voor Gebruik”, deelde het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) mee dat ingaande 1 juni 2020 een vergoeding voor gebruik van US$ 6.25 (zes Amerikaanse dollars en vijfentwintig cent) per ton of gedeelte daarvan in rekening gebracht zal worden voor de geloste- en ingenomen lading. De vergoeding voor gebruik zal van toepassing zijn op alle schepen die de Suriname rivier bevaren.

Een door de VSB aangevraagd gesprek met het vak-ministerie voor meer informatie is tot nog toe uitgebleven.

De vergoeding voor gebruik heeft volgens   OWT&C ten doel om gelden te genereren ter financiering van de baggerwerkzaamheden en ter waarborging van de continuïteit van het duurzaam baggeren van de Suriname rivier.

De VSB verwacht geen noemenswaardige vertraging in de afhandeling van lading op de haven, omdat deze heffing via de scheepvaartmaatschappijen aan de MAS zal worden betaald. Er wordt thans een heffing door enkele scheepvaartmaatschappijen in de vrachttarieven doorberekend. Er zal met deze scheepvaartmaatschappijen moeten worden onderhandeld om deze te voiden, wanneer de MAS deze vergoeding implementeert, zodat er geen dubbele belasting plaatsvindt.

Van het VSB-lid Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) zijn desgevraagd de onderstaande antwoorden op de volgende vragen ontvangen.

Wat is de scope precies van deze fee?
Vergoeding voor gebruik zal gebruikt worden voor de financiering van de baggeren van de Surinamerivier en het onderhoud voor de komende jaren.

Op welke bagger-job heeft deze fee precies betrekking (monding naar haven, of voorbij haven zuidwaarts)?
Het projectgebied is van km 0 (monding) tot Dijkveld (km 68) in de Surinamerivier

Zijn er uitzonderingen op bepaalde ladingen (briefgedeelte: ‘….per ton of gedeelte daarvan…’)?
Er zijn geen uitzondering. Gedeelte daarvan betekent dat bijvoorbeeld 0.5 MT wordt gerekend als 1 MT.

Is het op MT (1000kg) of short ton (907kg)?
1000 KG.

Heeft het betrekking op het goed alleen, of inclusief gewicht van containers/pallets/verpakkingsmateriaal?
Facturering vindt plaats op basis van lading vermeld op douane manifest.

Heeft het betrekking op lading die per 1 juni arriveert, of lading die vanaf 1 juni wordt ingeklaard?
Lading die per 1 juni arriveert.

Hoe en waar moet de fee worden voldaan?
De facturering vindt plaats door de MAS conform de procedure van de bestaande vergoedingen van de MAS. Dus via de scheepvaartagent.

De VSB heeft reeds een gesprek aangevraagd met de Minister van OWT&C m.b.t. dit onderwerp. Een reactie is tot nog toe uitgebleven, maar onze leden zullen geïnformeerd worden over de uitkomst van het gesprek.

Nieuwslijn 955

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.