Wat tijdens de Covid-19 crisis als eerst opvalt, is de grote destructie die Covid-19 veroorzaakt op de arbeidsmarkt. Verschillende categorieën van werknemers worden op verschillende manieren geraakt door dit pandemie. Hoe hiermee om te gaan, is een onderwerp waar er nu al over gedacht moet worden.

Het decent Work Team en de Office for the Caribbean van de International Labour Organization (ILO) hadden in dit kader op 20 april 2020 een virtuele meeting bijeengeroepen. De VSB was ook deel van de meeting.

Werkgevers in regio zijn in survival mode. Vele ondernemingen kijken uit naar een onzeker toekomst. Heel veel ondernemingen zien nul aan inkomsten. Dit brengt ons terug op bestaande uitdagingen als diversificatie van onze economieën. Op Suriname, Guyana en Trinidad na, zijn de meeste economieën puur toerisme georiënteerd. Op de conferentie kwam de stress van beleidmakers rond de neergang van toerisme ook duidelijk tot uiting.

In Suriname echter is de roep naar diversificatie ook jaren onderwerp van aandacht, tot noch toe, zonder significante resultaten.

Diversificatie van de economieën in de regio blijft een uitdaging. “Niemand kan nu met zekerheid zeggen wanneer we weer opkomen. Sommige economieën zullen double digit inkrimping zien. Guyana maakt het nog goed vanwege olie, maar de olie prijs niet”, zegt Wayne Chen, president van de Caribbean Employers Confederation (CEC).

Wat zeker ook besproken werd op deze conferentie is dat werkcondities nu beter beken moeten worden in veranderende werkomstandigheden. Het is belangrijk om te blijven kijken naar de crisis als een moment van mogelijkheden voor de toekomst om veerkracht toe te voegen aan de economie.

De heer Chen merkt echter op dat geen van de voorgaande issues succes zullen bereiken zonder sociale dialoog. Sociale dialoog is top prioriteit, zowel tijdens als na de Covid-19 crisis.

In de komende paar weken, ziet de heer Chen enkele landen in de regio Covid-19-vrij worden. Dit zal het mensenverkeer mogelijk wederom opstarten. Economieën zijn echter nog steeds gevoelig en gelinkt met de VS en Europa. Normalisatie zal ook afhangen van de beweging in deze delen van de wereld.

“Overheden moeten nu focussen op deze situatie en kijken naar wat de mogelijkheden zijn die nu worden geïmplementeerd en kunnen worden gecontinueerd na Covid-19.

Don’t let this crisis go to waste. Hoe meer we erin zitten, hoe anders en beter we moeten worden na Covid-19. We kunnen niet geld blijven uitgeven aan maatregelen, zonder te denken aan duurzaamheid”, zegt Chen.

Chen heeft het hier over upskilling van werknemers, economische veerkracht en diversifiëren van de economie.

Deze bijeenkomst heeft een ​​dialoogplatform aangeboden aan regeringen, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en andere belanghebbenden. Het doel was om de sociale economische impact van de pandemie en hoe deze de arbeidswereld beïnvloedt te bespreken.

Ministers uit verschillende Caribbische landen hebben uiteengezet, hoe zij omgaan met de situatie en ondernemers tegemoet komen.

De conferentie werd bijgewoond door bijkans 300 participanten uit het Caribbischgebied.

Nieuwslijn 955

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.