De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft president Desi Bouterse aangeschreven in het kader van een ‘Nationaal Plan’ voor normalisatie en herstel. Dit ook met verwijzing naar de genoemde uitdagingen die het Staatshoofd op 23 maart 2020 door de VSB zijn voorgehouden in verband met de ‘Algemene Economische situatie en de Covid-19 crisis”.
Suriname stevende nog voor de pandemie wederom op een enorme recessie. Die wordt nu in alle hevigheid versterkt door de Covid-19 pandemie. De pandemie ontwricht economieën wereldwijd en heeft verstrekkende sociaalmaatschappelijke gevolgen.

De VSB stelt voor om te beginnen aan een Nationaal Plan dat gefaseerd moet worden uitgevoerd, waarbij de bescherming van onze nationale volksgezondheid primair staat en de adviezen van de medische specialisten leidend moet zijn in alle beslissingen die worden genomen. We moeten echter meenemen dat mogelijk de medische blik alleen te beperkt is en ontoereikend voor het vormgeven van ‘het nieuwe normaal’, waarin een balans moet worden gevonden tussen de economie, het bestuurlijke, het beschermen van de volksgezondheid en het sociaal-maatschappelijke. Ter ondersteuning van een gefaseerde normalisatie zal zeker verdere versterking van de Intensive Care capaciteit in Suriname moeten worden doorgezet. Met behulp van fondsen uit de particuliere sector zijn er reeds belangrijke stappen gezet op dit gebied.

De VSB adviseert het Staatshoofd dan ook dringend het Covid-19 team multidisciplinair samen te stellen en uit te breiden met expertise op de volgende gebieden: bedrijfseconomisch, gedragswetenschappen en sociaal-maatschappelijk. Dit team zou direct het plan moeten uitwerken om geleidelijk te werken aan normalisatie. De “normalisatie” zou gefaseerd moeten plaatsvinden en enkele van de aanbevelingen zijn hieronder kernachtig weergegeven.

Na een gedegen evaluatie kan worden overwogen om over te gaan tot het volledig opheffen van de avondklok en lock down. Ook zal de verdere economische ondersteuning van het bedrijfsleven moeten worden uitgebouwd tezamen met een programma ter ondersteuning en vergroting van het welzijn van de bevolking.

Als sluitstuk van de normalisatie zou moeten worden overgegaan naar het openstellen van de grenzen met FransGuyana en Guyana waarbij de ontwikkelingen in beide landen bepalend zullen zijn. Tenslotte zal het opstellen en ter hand nemen van een middels nationale dialoog opgesteld herstructureringsprogramma, onmiddellijk moeten plaatsvinden.
De president is gevraagd om de VSB onmiddellijk te ontvangen om bovenstaande nader toe te lichten.

Volg de link voor de uitgebreide versie van het schrijven naar de president:
https://drive.google.com/open?id=1QhE9P7hS8eryD-4qq_FmA6eRw6ycrnOF