De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven is op 31 maart 2020 in kennis gesteld van een besluit rond vergoeding voor het gebruik van de vaargeul gebonden schepen die varen in de Suriname rivier.

In zijn schrijven wordt door de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie verwezen naar de beschikking d.d. 11 maart 2020 Bureau no 556/20 inzake “Beschikking vaststelling vergoeding voor gebruik”. Volgens dit besluit zal ingaande 1 juni 2020 een vergoeding voor gebruik van US$ 6.25 (zes Amerikaanse dollars en vijfentwintig cent) per ton of gedeelte daarvan in rekening gebracht worden voor de geloste en ingenomen lading.

De VSB heeft vaker misnoegen kenbaar gemaakt inzake het niet betrekken van de Maritieme stakeholders bij het bagger inschrijvingsproces en bij het samenstellen van de beschikking. De VSB en de maritieme stakeholders willen duidelijk stellen dat zij de bagger werkzaamheden zien als “business critical” voor de Surinaamse economie.

Op zijn slotzin – in voor vermeld schrijven – waarbij de minister aangeeft, “Wij vertrouwen erop dat alle eerder doorgevoerde toeslagen verband houdende met de verlaging van de chart diepte 4.5m naar 4.0m hiermee komen te vervallen” zijn er ook kanttekeningen geplaatst door de VSB.

  • Meerdere vracht/container rederijen blijven een toeslag hanteren.
  • Breakbulk schepen voor de invoer van cement/granen en export olie in bulk worden geconfronteerd met een scheepskosten verhoging van meer dan 500%.
  • De import van granen en cement grondstoffen in bulk zijn ook met deze significante scheepskosten verhoging geconfronteerd en zullen genoodzaakt zijn deze verhoogde kosten op hun eindproduct – cement en blom/brood producten door te berekenen.
  • De export van bijvoorbeeld zand en grind zal door deze verhoogde scheepskosten uit de regionale markt geprijsd worden.

Met betrekking tot het vaststellen van een vergoeding zijn er van de week wederom voorstellen gedaan aan de minister. De VSB is ook bereid om de voorstellen voor de minister nader toe te lichten.

Nieuwslijn 957

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.