De VSB heeft de president van de Republiek op 23 maart 2020 concrete voorstellen gedaan met betrekking tot de maatregelen die zowel ondernemers als werknemers zouden moeten beschermen tegen te ver gaande negatieve effecten van Covid-19. Inmiddels zijn de grenzen van Suriname al iets meer dan 8 weken gesloten. De maatregelen, waaronder ook de partiële lockdown lijken een positief effect te hebben gehad met momenteel 0 actieve besmettingen en 9 genezen verklaard. Vooralsnog lijkt het erop dat “community spread” is voorkomen.

Op 27 april is de president wederom benaderd met meer concrete voostellen vanuit de VSB.

Vrijwel alle landen en de WHO zijn het erover eens dat ongecontroleerd en te vroeg opheffen van genomen maatregelen een gevaar van hernieuwde besmettingen met zich meebrengt. Daarom moet in goed overleg met alle stakeholders, waarbij de inzichten van de medische specialisten leidend zijn, er een plan worden opgesteld voor een gefaseerd herstel tot normalisatie en opbouw van onze economie. Plannen, vooruitzien, social distancing testen, opsporen, quarantaine faciliteiten en optimaal gebruik maken van beschikbare data en technologie zijn in de meeste landen de succesfactoren gebleken om enige mate van beheersing te realiseren en een groot aantal landen is nu bezig om gefaseerd over te gaan tot normalisatie.

Na enkele weken in een complete lockdown te hebben gezeten, heeft de overheid van Curaçao bijvoorbeeld aangekondigd dat per maandag 11 mei Curaçao ‘intern’ weer open gaat. De meeste Europese landen – ook de zwaar getroffenen zoals bijvoorbeeld Spanje – hebben per heden of zullen per 11 mei de lockdown gefaseerd opheffen. Curaçaoënaars stellen vanwege het geringe aantal coronagevallen wel vragen bij het nut van de maatregelen in Curaçao. Had men met zo weinig besmettingen die lockdown wel nodig of heeft Curaçao juist zo weinig besmettingen vanwege die lockdown? Maar het gevoel van opluchting overheerst. Mensen snakken naar meer vrijheid.

Wij blijven hierbij benadrukken dat preventie en inclusiviteit van alle stakeholders maar in het bijzonder de private sector een conditio sine qua non is. Het nationaal plan zal gefaseerd moeten worden uitgevoerd waarbij de bescherming van onze nationale volksgezondheid primair staat en de adviezen van de medische specialisten leidend moeten zijn in alle beslissingen die worden genomen.

De VSB heeft op 27 april daarom ook geadviseerd om dringend het Covid-19 team multidisciplinair samen te stellen en uit te breiden met expertise op de volgende gebieden, bedrijfseconomisch, gedragswetenschappen en sociaal-maatschappelijk Dit team zou direct een plan moeten uitwerken om geleidelijk te werken aan normalisatie.

Tot 7 mei 2020 heeft de VSB nog geen uitnodiging ontvangen van het kabinet van de president om de voorstellen nader toe te lichten. Daar kijkt de verenging nog reikhalzend naar uit.

De pandemie van COVID-19 heeft de ondernemingswereld op de meest wrede manier aan buitengewone onzekerheid blootgelegd. Er zijn nu meer dan 3 miljoen gevallen en ongeveer 250.000 doden door het virus tot nu toe wereldwijd, en het verwachte verlies van het equivalent van 305 miljoen banen wereldwijd halverwege het jaar. Ongeveer 436 miljoen ondernemingen over de hele wereld worden zwaar getroffen door dit pandemie.

Meer dan de helft hiervan – zo’n 232 miljoen – bevinden zich momenteel in de groot- en detailhandel, een van de meest getroffen sectoren wereldwijd.

Zelfs als de lockdown wordt opgeheven, verwachten ondernemingen grote uitdagingen. Voor degenen die afhankelijk zijn van de wereldwijde supply chains, zal herstel en normalisatie mogelijk langer duren. Het herstarten van bedrijven zal aanzienlijke aanpassingen vereisen met gevolgen voor de kosten, inclusief het beveiligen van werkomgevingen. Tenzij aangepakt door effectief beleid, zullen deze nieuwe eisen bedrijven waarschijnlijk een ernstige beperking opleggen.

Nieuwslijn 957

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.