Op vrijdag 15 mei 2020 is de Monitoringscommissie Decent Work Country Programma Suriname 2019-2021 (DWCP-SU II) officieel geïnstalleerd door minister Soewarto Moestadja, van Arbeid. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven wordt in deze commissie vertegenwoordigd door de heren Steven Mac Andrew en Kamlesh Ganesh.

Vanwege Covid-19 waren niet alle commissieleden aanwezig tijdens de installatie. Namens de VSB was de heer Kamlesh Ganesh aanwezig om beide beschikkingen (ook van de heer Steven Mac Andrew) in ontvangst te nemen. De ingeplande meetings van de commissie worden ook zoveel als mogelijk digitaal gehouden.

Het eerste programma omvatte 24 concrete outputs. Het EESE programma is strikt genomen volledige gerealiseerd qua voorgenomen activiteit en is een voortgaand en continue proces. Een simplistische meting op basis van punten brengt met zich mee dat ervan mag worden uitgegaan dat 60.4 % van het programma was uitgevoerd bij het formeel verstrijken daarvan eind 2016. Verder was 39.6 % nog een preliminaire en conceptuele fase. Nominaal kan gesteld worden dat van de activiteiten 50% volledig was uitgevoerd, 20.8% in een gevorderde stadium van uitvoering was en 29.2% in een preliminaire of conceptuele fase verkeerde.

In het nieuwe programma zien we onder andere als programmaonderdelen nu: ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid, ondersteuning van ondernemerschap in het kader van Decent Work, productiviteitsbevordering, sociale zekerheid, kinderarbeid, ratificatie van verdragen, arbeidswetgeving, versterking van de Arbeidsinspectie, instelling van de Arbeidskamer, versterking van Bemiddelingsraad, uitvoering van surveys en capaciteistversterking en versterking van sociaal dialoog.

Na de installatie is het daar aanwezig deel van het team meteen gestart met een voorgesprek rond de aanvang van de werkzaamheden. Komend week start de commissie met het opstellen van haar werkplan.

Decent Work is een ontwikkelingsconcept dat binnen het multilateraal systeem ingang heeft gevonden en sinds september 2015 is het één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Decent Work is gesteld op 4 pilaren:

  1. Werkgelegenheidscreatie als onderdeel van het economische groeiprogramma;
  2. Sociale bescherming;
  3. Sociaal dialoog;
  4. Naleving van de rechten van werknemers.

Nieuwslijn 958

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.