De analyses en resultaten van het landelijk onderzoek ‘Suriname National Values Assessment 2020’ zijn gereed om aan u gepresenteerd te worden.

DOOR Advisory, een lid van de Verenging Surinaams Bedrijfsleven heeft het onderzoek verricht.

Dit landelijk onderzoek heeft inzicht opgeleverd in:

  • De 10 persoonlijke waarden van Surinamers;
  • De 10 waarden die men momenteel ervaart in Suriname in het dagelijkse leven;
  • En de 10 waarden die de burger in Suriname in de nabije toekomst wenst te ervaren.

Het Live programma bestaat uit twee delen. Allereerst zal de aanleiding tot het onderzoek en de structuur van het assessment worden besproken. Aansluitend krijgt u de resultaten van het onderzoek te zien. Het programma wordt vervolgd met een Live debat waarin enkele gasten vanuit hun maatschappelijke achtergrond op de resultaten zullen ingaan. Tijdens dit 2e deel zal de vraag centraal staan, hoe wij met elkaar de huidige ‘Waarden-arme’ gap kunnen overbruggen naar een Suriname waarin onze Persoonlijke waarden weer herkend en ervaren worden in de cultuurbeleving binnen onze samenleving.

Het doel van dit project is om inzicht te geven in huidige en toekomstige waarden van de bevolking. Welke waarden vind men persoonlijk belangrijk? Wat zorgt voor binding en eenheid? Ook wilde het project de kwaliteit van onze nationale cultuur bepalen. Dit moet uiteindelijk leiden tot de mogelijkheid tot verduurzaming van Suriname richting de toekomst.

De National Values Assessment is inmiddels al in 20+ landen uitgevoerd. Het is een Assessment ontwikkeld door de in Engeland gevestigde Barret Values Centre. De resultaten geven objectieve data voor de gewenste cultuur in een land. De data is bestemd voor alle beleidmakers, bedrijven, buurtleiders en burgers van Suriname.

Door is voor dit project een samenwerking aangegaan met de Barret Values Center. Het project wordt ondersteund door de VSB en sponsorbedrijven.

Datum                Zondag 17 mei 2020

Tijd                       18:00 – 20:00 uur

Channel             Apintie TV (kanaal 10.1) en Facebook live video op de pagina van Apintie TV

Wij kijken uit naar uw actieve participatie (middels WhatsApp en Facebook comments) in het Live debat en verwelkomen uw bijdrage aan het herstellen van de normen en waarden in Suriname.

Nieuwslijn 958

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.