De Verenging Surinaams Bedrijfsleven heeft geen reactie ontvangen op onze schrijven betreffende: “Vergoeding gebruik vaargeul gebonden schepen Suriname rivier”. Het schrijven was gericht aan de minister van Openbare Werken Transport en Communicatie.

Diverse scheepsagenten, hebben wel een bekendmaking van de Maritieme Autoriteit Suriname gedateerd 18 mei 2020 ontvangen waarin de maritieme sector wordt geïnformeerd dat de ingangsdatum van de chartdatum van 4.5 meter en de “vergoeding voor gebruik” niet meer per 1 juni 2020 plaatsvindt.

De VSB en de maritieme stakeholders spreken, in eerste instantie, hun teleurstelling uit dat de ingangsdatum van de verbeterde chartdatum 4.5 meter niet meer plaatsvindt per 1 juni 2020. Tevens is de tweede teleurstelling dat er nog geen reactie is ontvangen op de door VSB voorgestelde aanpassingen op de afgekondigde “vergoeding voor gebruik” van US$ 6.25 en de aangehaalde discussie over het administreren van deze aanzienlijke jaarlijkse “vergoeding voor gebruik” door scheepsagenten in relatie tot de MAS.

De VSB heeft in een recente schrijven naar de minister haar standpunt herhaald. De baggerwerkzaamheden worden gezien als “business critical” voor de economie van Suriname. Daaraan werd toegevoegd dat een project van zo een omvang niet zonder inbreng van de relevante stakeholder effectief geïmplementeerd kan worden. Feit dat de VSB en de aan haar gerelateerde maritieme stakeholder nu, namens het land Suriname, de rederijen moeten informeren over het uitstel van de verbeterde chartdatum zonder enige verduidelijking en of indicatie van tijdlijn voor diepgang verbeteringen, is onprofessioneel.

De VSB blijft pleiten voor een goede samenwerking met overheidsorganisaties in het belang van de economie van Suriname.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.