Na de afronding van het in Suriname uitgevoerde National Values Assessment 2020, beschikken wij als samenleving nu over gedetailleerde data die inzicht geven in onze Culturele Waarden.
Suriname behoort nu tot een van de 20+ landen waar een dergelijk wetenschappelijk onderbouwd onderzoek is verricht en wij een rijkdom aan resultaten ter beschikking hebben gekregen. Het onderzoek is geïnitieerd en uitgevoerd door het onafhankelijk research & adviesbureau DOOR Advisory, lid van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven in samenwerking met het Barrett Values Centre, een onderzoeksbureau in de UK.

De VSB heeft het project ondersteund via de funding door een tiental leden (Hakrinbank, Self-Reliance, VSH United Group, Fernandes Bottling, Cirkel Group, Bouwbedrijf Kiesel, Assuria, Jumbo Timber, Surmac en Kersten Holding).

Naast de gebruikelijke (bedrijfs)economische waarden beschikken wij nu ook over de culturele waarden (Culture Values). Dit opent nieuwe deuren ten behoeve van onder andere de bedrijfsvoering en de governance. Gebleken is dat de culturele waarden dichter bij de mens liggen dan economische waarden. Door beide grootheden nu gezamenlijk te kunnen inzetten, ontstaan nieuwe kansen voor het leiderschap van ondernemingen.

Wat is precies onderzocht?

Dit landelijk onderzoek geeft inzicht in:

  • De top 10 persoonlijke waarden van Surinamers;
  • De top 10 waarden die men momenteel ervaart in Suriname in het dagelijkse leven;
  • En de top 10 waarden die de burger in Suriname in de nabije toekomst wenst te ervaren.

 Hier treft u het Rapport van de Algemene Resultaten van dit landelijk onderzoek.

De verschillende waarden zijn gecategoriseerd op basis van de 7 Levels volgens het Barrett model.

Wat zeggen de resultaten nou precies?

Surinamers vinden het belangrijk om open en eerlijk met elkaar te communiceren, met aandacht voor anderen. Hebben een flexibele, maar vastberaden aanpak, met een drive om succesvol te zijn. Wensen aandacht voor het welzijn van eenieder en willen voldoende tijd kunnen doorbrengen met familie. Ze nemen de ruimte om creatief te zijn.

Wat Surinamers nu ervaren is oneerlijkheid en inefficiënte systemen. Burgers in extreme nood die geen duidelijke uitweg zien. Dat er veel kritiek op elkaar wordt geleverd, waarbij mensen neerkijken op anderen en bepaalde groepen oneerlijk worden behandeld. Een gevoel van onrust, waar mensen bereid zijn de wet te overtreden en vijandigheid te vertonen.

Als wij vooruitkijken dan willen wij een sterke economie, waar mensen toegang hebben tot huisvesting en kwalitatieve gezondheidszorg. Goede dienstverlening vanuit de overheid. Open en eerlijke communicatie, waar mensen actief samenwerken op weg naar duurzame ontwikkeling.

In een cultuur waar onzekerheid voorkomt kun je merken dat het gedrag van de mensen waar het om gaat, zich minder positief ontwikkeld. Immers, we proberen dan te handelen in eigen belang, we beschuldigen de ander, en we manipuleren.

Als er echter vertrouwen is dat leidt tot zekerheid in plaats van onzekerheid, bestaat er veel meer voedingsbodem voor samenwerking. Wij gaan dan vervolgens met elkaar delen, samenwerken en het positieve verschil uitmaken.

Deze resultaten vertellen ons ook welke prioriteiten de mensen precies hebben. Dit is een duidelijke weerspiegeling van wat Surinamers eigenlijk zien als een welzijnssamenleving.  En precies hierom is de VSB ook blij met deze onderzoeksresultaten en inzicht in de materie, omdat het welzijn van de Surinaamse samenleving onderdeel is van de VSB-visie.

Welke zijn de ‘next steps’?

De weg naar een waardevol Suriname begint bij elke Surinamer zelf: Persoonlijk Leiderschap dat verrijkt is met Persoonlijke Waarden, zal voor eenieder centraal moeten staan. Om erachter te komen welke jouw Persoonlijke Waarden zijn, wordt een gratis Personal Values Assessment aangeboden aan iedere burger. Deze geeft inzicht in de waarden, maar is tevens een leidraad om deze verder te ontwikkelen.

Klik op deze linkhttps://survey.valuescentre.com/survey.html?id=s1TAEQUStmx-pUIle-ma6Q

Het is op de eerste plaats belangrijk om de resultaten van het Suriname onderzoek met elkaar te delen. Vervolgens zal een dialoog op gang worden gezet om meer inzicht te verkrijgen op specifieke gebieden en om zodoende verbetermaatregelen te kunnen ontwikkelen en plannen.

De VSB zal hierin een aanzet geven en zal binnenkort samen met DOOR Advisory een focus groep aanpak organiseren waarin verdiepte resultaten worden gepresenteerd (resultaten naar geslacht, leeftijdscategorie, etniciteit, woonlocatie en werkstatus) en er samen gekeken wordt naar de rol die VSB leden kunnen spelen in deze positieve ontwikkeling naar een waardevol Suriname.

De link en instructies voor het maken van het Personal Values Assessment (PVA):

Het assessment van persoonlijke waarden is een eenvoudig onderzoek dat slechts enkele minuten van jouw tijd in beslag neemt en een schat aan informatie biedt over waarom jij doet wat je doet.