De VSB heeft op 30 juni de coördinator van het Nationaal Covid-19 Management Team gevraagd haar invloed aan te aanwenden, om het busvervoer, in aangepaste vorm te doen herstarter.

Het openbaar vervoer ligt reeds geruime tijd stil, vanwege de in het kader van de covid-19 pandemie getroffen maatregelen. Zowel de PLO als NVB, de belangrijkste spelers in het openbaar busvervoer, hebben voorstellen gedaan aan het Ministerie van OWC&T voor het geleidelijk op aangepaste wijze weer openstellen van het openbaar busvervoer. Tot heden is er geen bevredigende oplossing gevonden en staan de bussen in de garage. De indruk leeft bij de bus organisaties dat het ministerie wacht, totdat er een andere minister aantreedt.

Los van de effecten van het ontbreken van inkomsten voor de bushouders en hun personeelsleden en de extra kosten, die door het niet rijden van bussen optreden (o.a. leeggelopen batterijen), lijdt de samenleving ook enorm onder het ontbreken van adequaat busvervoer. Velen zijn voor het woon- en werkverkeer en andere noodzakelijke activiteiten, afhankelijk van het openbaar busvervoer.

Thans wordt er tegen exorbitant hoge tarieven gebruik gemaakt van taxi’s en z.g. mini bussen (z.g. Noah bussen). Naar onze informatie ligt het tarief van de mini bussen voor een stadsrit tussen SRD 8,– en SRD 10,– en worden de covid-19 maatregelen niet in acht genomen.

Het streven is op 6 juli de scholen beperkt open te stellen en wel voor de leerlingen van de examenklassen. Ook deze groep maakt voor een groot deel gebruik van het openbaar busvervoer.

De bus organisaties hebben in hun voorstellen aan het Ministerie van OWT&C, aangegeven bereid te zijn zoveel als mogelijk de covid-19 maatregelen m.b.t. fysieke afstand, rijden met open ruiten, gebruik van mond en neusmasker en hygiëne te zullen naleven. Geen gebruik maken van de klapstoelen en aan te bevelen is ook een scheiding te maken tussen chauffeurs en passagiers. Er zal met maximaal 12 passagiers per route worden gereden, waarbij na elke rit de stoelen worden ontsmet. Er wordt wel tijdelijk een aangepaste ritprijs tussen SRD 4,– en SRD 5,– ter compensatie van het geringer aantal te vervoeren passagiers gevraagd.

Dit voorstel heeft de ondersteuning van de VSB en zal o.i. de illegaliteit welke nu in het bus transport plaatsvindt, deels teniet doen.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.