“Een heugelijk moment voor niet alleen de VSB, maar geheel Suriname”. Zo spreekt de voorzitter van de VSB over het
moment van de inauguratie van de nieuwe president en vice – president, respectievelijk Chandrikapersad Santokhi en
Ronny Brunswijk.

Steun bedrijfsleven
President Santokhi heeft een schets gegeven van de beleidsdoelstellingen. Het Staatshoofd heeft geprobeerd zo realistisch mogelijk aan te geven wat mogelijk is en wat nodig is. “Hij heeft ons voorbereid op een somber beeld (wat wij al weten). En nu zal de regering worden beoordeeld op haar daden. Daarbij
kan zij rekenen op ieder geval de steun van het Bedrijfsleven”, reageert de VSB topman.

Schuldenlast
Dat de schuldenlast hoog is, is niet onbekend bij het bedrijfsleven. De VSB heeft in gesprekken met de
uitgetreden regering meermalen gewezen op verkeerd financieel beleid. Het was allemaal aan dove
mans oren gericht. Populistisch regeer gedrag. “Wij zitten nu met de scherven die wij moeten opruimen”,
stelt de voorzitter.

Perspectief
De voorzitter benadrukt, dat indien er een perspectief is, de gemeenschap, waaronder ook de private sector, bereid is om offers op te brengen. “Wij realiseren ons dat wij offers moeten brengen, Maar er moet perspectief zijn. Je moet betrokken worden bij het beleid. Wat dat betreft zijn wij wel optimistisch”, zegt de heer Renten.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.