Op woensdag 19 augustus 2020, heeft de VSB een kennismakingsbezoek gebracht aan de Minister

van Openbare Werken, Z.E. Riad Nurmohamed. De Minister gaf aan een voorstander te zijn aan een breed en open beleid en ziet in de VSB een belangrijke partner om zijn beleid uit te dragen. Hij gaf ook aan dat hij samen met een team van ministers onder leiding van de President beslissingen zal nemen over grote projecten. Hierbij is de input van de relevante stakeholders erg belangrijk. Hij is een voorstander van het opzetten van goede PPP’s. Hij gaf aan ook beschikbaar te zijn voor overleg en medewerking over andere zaken die niet direct te maken hebben met zijn Ministerie, welke hij voor ons zou kunnen trekken.

De voorzitter van de VSB dhr. Renten, gaf een inleiding over de organisatie en de samenwerking met andere werkgevers organisaties z.a. de ASFA. Mw. M. Kotzebu sprak over de urgentie van het Baggerproject. Over de activiteiten binnen het project thans te concentreren op het baggeren van 4,5 meter bij de monding, een dredging fee vast te stellen en het geld te gebruiken voor het inlopen van achterstallige betalingen van het project. De bancaire sector te weten de Finabank zou ook een bijdrage kunnen leveren bij het uitwerken van financieringsmodaliteiten van het project

De Minister gaf aan het project en de stukken ten aanzien van China Harbour Company die belast is met de baggerwerkzaamheden, te hebben door genomen. Als er zaken opnieuw bekeken moeten worden zal de Minister van Buza betrokken worden in het geheel.

Dhr. Renten gaf aan dat de VSB en wel de transport sector binnen de organisatie bereid is een presentatie te geven over dit project. Het is aan te bevelen dat ook een presentatie komt van de consultant die het project overziet en van het bankwezen om te komen tot een goed en integraal besluitvorming met betrekking tot deze zaak.

Ook het IADB project dat thans “on hold” is, is aan de orde gekomen. De minister gaf aan dat de VSB met voorstellen kan komen waar het project bijgesteld dient te worden. Echter moet rekening worden houden dat projecten die door de IADB worden gefinancierd en in een vergevorderde fase zijn, moeilijk structureel bijgesteld kunnen worden.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.