Op dinsdag 18 augustus 2020, heeft de VSB een kennismakingsbezoek gebracht aan de Minister

van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, H.E. Reshma Kuldipsingh. Minister Kuldipsingh had samen met de directeur dhr. J. Belfor, de onderdirecteur dhr. G. Piroe en dhr. Smith van voorlichting, de Dhr. B.Renten, voorzitter bestuur en Mw. M. Dwarkasing, beleidsadviseur Bureau VSB ontvangen.

De Minister gaf aan dat er veel te doen is en veel ondersteuning nodig is om het werk uit te voeren. De focus voor de komende periode is:

  • met minder financiën, de vacature bank goed op te zetten
  • het overschot aan ambtenaren i.s.w.m. het bedrijfsleven en de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) van het ministerie klaarmaken voor werkgelegenheid in de private sector of het opzetten van een eigen onderneming
  • jeugdproblematiek z.a. suïcide en gamingverslaving aan te pakken.

De voorzitter gaf aan dat de tak van de VSB – Young management een rol zou kunnen vervullen in het jeugdbeleid door jonge mensen te interesseren voor ondernemerschap. De Minister gaf aan elke ondersteuning welkom te heten en het op prijs zou stellen als er een presentatie van de organisatie voor haar en haar team gehouden zou worden over de VSB als organisatie en welke bijdrage wij kunnen leveren bij de ondersteuning van de beleidsgebieden van het Ministerie.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.