Op donderdag 3 september heeft een delegatie van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) bestaande uit de dames Kotzebue en Sonai en de heren Renten, Baldew, Van Charante en Torilal een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Transport Communicatie en Toerisme (TCT).

Na een kennismakingsronde, werd o.a. gesproken over toerisme, de heropening van de horecagelegenheden heropening van de luchtverbindingen, herstart van het openbaar vervoer het baggeren van de Suriname rivier. De minister deelde mede, dat er op zondag 6/9 een bespreking binnen de regering zal plaatsvinden, waarin de voorwaarden van herstart van de economische bedrijvigheid zullen worden besproken.

De minister gaf aan, dat een probleem wordt gevormd door de handhaving en controle van protocollen die voor de herstart zijn opgesteld.

M.b.t. het baggeren, is er een presidentiele commissie geïnstalleerd, die de verdere baggeractiviteiten zal coördineren. De minister zal nog opgeven hoe de communicatielijnen met de VSB m.b.t. het baggeren zullen lopen.

Dhr. Renten heeft de minister steun toegezegd o.a. middels het beschikbaar stellen van deskundigheid niet alleen vanuit de VSB maar ook van anderen uit de private sector. Hij noemde voor het baggerproject de naam van dhr. Dennis Lim A Po. Vanuit de ICT-AS is door mevr. Sonai staande de bespreking steun toegezegd bij het verbeteren van de communicatieprocessen van de overheid. Er is afgesproken om minimaal 1x per 2 maanden een bespreking tussen het ministerie en de VSB te organiseren. Dhr. Renten ondersteunde dit initiatief.

Zowel de minister als de VSB delegatie hebben de bespreking als constructief ervaren.

Foto: DWT

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.