In het kader van de verbetering van de dienstverlening naar de samenleving toe heeft het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) voornemens om de Directe Bemiddeling dichterbij de doelgroep te brengen middels de opzet van een moderne en professionele vacaturebank waarbij los van de fysieke bemiddeling, werkgevers en werknemers eveneens via een website direct met elkaar in contact kunnen treden.

Als voorloper hierop hebben de Wnd. Onderdirecteur Arbeidsmarkt, mw. N. Esajas-Friperson en wnd. Hoofd Arbeidsbemiddeling, dhr. B. Creebsburg , een informatief gesprek gehad met mw. M. Dwarkasing, beleidsadviseur dhr. K. Ganesh, senior beleidsmedewerker VSB om de VSB te informeren omtrent deze voornemens en na te gaan in welk opzicht de VSB van betekenis kan zijn met betrekking tot het beschikbaar stellen van vacatures en het plaatsen van werkzoekenden.

De vertegenwoordigers van de VSB hebben zeer enthousiast en positief gereageerd op het voornemen van het ministerie en hebben aangegeven hun ondersteuning in deze zeker te zullen bieden door de leden te mobiliseren hun vacatures te plaatsen bij de Directe Bemiddeling.
Voorlopig kan er gemaild worden op het e-mailadres: 
arbeidsbemiddelingsur@gmail.com.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.