Op vrijdag 11 september 2020, was de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) op uitnodiging van de onder directeur van het Ministerie van Financiën, mevr. Sandhia Khedoe-Bharos aanwezig voor een presentatie van een werkgroep waarin diverse ministeries vertegenwoordigd zijn te weten: het Ministerie van Financiën en Planning aangevuld met het Bureau voor de Staatsschuld en de Belastingdienst, het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij en het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Naast de VSB waren ook de VES, ASFA en SBF uitgenodigd voor de presentatie. De VSB werd vertegenwoordigd door Dhr. P. Torilal, wnd. Directeur Bureau VSB en Mw. M. Dwarkasing, beleidsadviseur Bureau VSB.

Mevr. Khedoe-Bharos gaf aan dat de bedoeling van de vergadering is om met het bedrijfsleven, de voorgenomen financiële maatregelen van de Regering te bespreken en de suggesties van het bedrijfsleven mee te nemen in het geheel. Naast het verloop van statistieken m.b.t. overheidsfinanciën, werd de uitwerking van 2 maatregelen t.w. de afbouw van de subsidie aan de EBS en de Government take op benzine gepresenteerd.

De aanwezigen vroegen zich af wat de status is van de werkgroep. Er werd aangegeven dat de werkgroep t.z.t. wordt aangevuld met vertegenwoordigers van meerdere ministeries. Binnen deze werkgroep worden de technische discussies tussen de overheid en het bedrijfsleven gevoerd. Er werd gevraagd naar de presentatie van het doorrekenen van het pakket aan voorgenomen financiële maatregelen van de overheid, die de overheid op 15 september klaar zou hebben en hiernaar te kijken i.p.v. de uitwerking van enkele maatregelen in isolatie. De diverse groepen gaven ook aan dat de regering reeds hun input heeft gehad over voorstellen. De VSB heeft aan de medewerkers van het ministerie van Financiën het rapport “Maatregelen voor economisch herstel” aangeboden. Er is gevraagd om een goede planning met tijdlijn te maken om integrale exercities te presenteren aan de groep voor discussies, waarbij een duidelijke output zichtbaar zal worden voor alle stakeholders.

Foto bron: PurityTours Suriname

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.