De president van de republiek Suriname heeft op 14 september 2020 de nieuwe leden van de Sociaal Economische Raad (SER) geïnstalleerd. De Raad bestaat uit dertien leden, die door de President worden benoemd, waarvan vijf met inachtneming van een voordracht van de Regering, vier met inachtneming van een voordracht van algemeen erkende representatieve organisaties van ondernemers en vier met inachtneming van een voordracht van algemeen erkende representatieve organisaties van werknemers.

De VSB heeft drie leden en drie plaatsvervangende leden voorgedragen te weten:

  • Marlon Telting, plaatsvervangend lid Mw. Majorie Tajib
  • Shirley Relyveld, plaatsvervangend lid Dhr. Jean-luc van Charante
  • Djaienti Hindori, plaatsvervangend lid Mw. Marny Daal-Vogelland

De Raad heeft tot taak de Regering te adviseren omtrent een goede afstemming van bij het sociaal-economisch beleid betrokken belangen van overheid en maatschappelijke groepen gericht op economische stabiliteit en sociale rust. Daarnaast richt de SER zich ook op een goede maatschappelijke werkzaamheid en een duurzame ontwikkeling van het sociaal-economisch leven en van daarbij betrokken maatschappelijke groepen gericht op sociale rechtvaardigheid en economische groei.

Foto bron: CDS

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.