De nieuwe leden van de Staatsraad zijn op 14 september 2020 geïnstalleerd. Hiermee is de nieuwe zittingsperiode (2020-2025) van de Staatsraad aangevangen.

De VSB heeft voor deze zittingsperiode de heer Paul Torilal voorgedragen als lid van de Staatsraad.

De heer Torilal heeft een 40 jarige achtergrond in het bedrijfsleven, en is al een groot deel van die jaren in verschillende hoedanigheden verbonden met de VSB.  In 2020 werd hij belast met het management van het Bureau van de VSB, die hij binnenkort zal overdragen aan mw. Malty Dwarkasing. De Staatsraad is het hoogste grondwettelijk adviesorgaan van de president van de Republiek Suriname.

In de visie van de nieuwe regering vervult de staatsraad een belangrijke functie in het democratisch bestel in het kader van het bevorderen van een zorgvuldig wetgevingsproces en in het kader van het voeren van behoorlijk bestuur.

Foto bron: CDS

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.