De VSB heeft op 18 september 2020 een openhartig onderhoud gehad met de directeur der Belastingen Ismael Kalaykhan. Het werd een bijkans twee uren durend kennismakingsgesprek, waarbij zowel door de voorzitter als de aanwezige groepsvertegenwoordigers issues werden aangekaart die eerder ook aan de regering zijn voorgehouden.

De VSB heeft de regering voorstellen gedaan en adviezen gegeven, in het bijzonder op fiscale aspecten, de haven, verhoging van inningscapaciteit etc.  “Het is niet alleen adviseren. Wij willen meedenken en meedoen, zei voorzitter Bryan Renten.

Het werd een bijzonder dynamisch en open gesprek tussen beide partijen, waarbij ook enkele cruciale hoognodige maatregelen door de VSB zijn benadrukt.

De heer Kalaykhan heeft zijn voornemens om de Belastingdienst beter te doen functioneren kenbaar gemaakt. Er is gesproken over termijnen voor specifieke maatregelen. Ook vernieuwing van wetgeving werd zwaar benadrukt.

De VSB heeft al haar medewerking toegezegd ter realisatie van een top presterende Belastingdienst waarbij zeker bonafide bedrijven in een eerlijk milieu kunnen opereren.

De Belastingdirecteur was vergezeld door Marita Wijnerman, hoofd Fiscale Zaken Indirecte Belastingen. Uit het bestuur van de VSB waren aanwezig Bryan Renten (voorzitter), Conrad Issa en Hans Hieralal (Groepsvertegenwoordigers Handel) en Mervel Kotzebue – Fleur (Groepsvertegenwoordiger Scheepvaart, Luchtvaart en Transport). Het Bureau werd vertegenwoordigd door de heer Paul Torilal, Mw. Malty Dwarkasing en de heer Kamlesh Ganesh.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.