Tabto Group NV beoogt bij te dragen aan de informatievoorziening van de gehele samenleving middels een jaarlijks terugkerende Conferentie en Debat.

Op 4, 5 en 6 november 2020 vindt de Nationale Compliance Conferentie (NCC) plaats, met als thema Compliance Bewustzijn. De NCC 2020 wordt door Tabto Group NV i.s.m. SCPA i.o. georganiseerd. De Conferentie biedt een afwisselend programma aan, waarbij u zich online via www.ncc.tabtogroup.com kunt aanmelden voor de diverse virtuele workshops. Diverse stakeholders zien de meerwaarde hiervan in en ondersteunen dit initiatief. Een positief gevolg van de oprichting van de SCPA en het organiseren van de NCC 2020 is dat ook het buitenland ziet dat het Compliance Bewustzijn in Suriname toeneemt.

Programma

Tijdens de Kick-off van de NCC 2020 op woensdag 4 november zullen diverse sprekers in de gelegenheid worden gesteld om hun visie op Compliance te geven. Namens de regering zal o.a. de Minister van Justitie en Politie alsmede Voorzitter van de Steering Committee, Z.E. Kenneth Amoksi, de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bestrijding van witwassen van gelden in Suriname uitdragen. De Voorzitter van het Project Management Team NRA, mw. Jennifer van Dijk-Silos, zal een status update geven van de NRA. Tenslotte gaat de Directeur van de Nederlandse Partner van TABTO, dhr. Harm Groot Kormelink, het hebben over “Optimalisatie KYC/CDD processen middels remote oplossingen’ en sluit de Strategic Partner TABTO, dhr. Winston Wilson af, met het onderwerp “Compliancy in the Extractive Industries’ (EITI).

Op donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 zullen de volgende virtuele Workshops worden verzorgd, namelijk:

  1. Anti-bribery management systems: ISO 37001; Daniel Bleeker, Directeur Amerikaanse partner TABTO
  2. Spanningsveld tussen Compliancy en Commercie; Jimmy Bousaid, Econoom en gewezen Hakrinbank directeur
  3. Spanningsveld tussen de meldingsplicht en het beroepsgeheim; Marion Cadogan, Notaris en Partner Notariaat Alexander
  4. Uitdagingen Financiële Dienstverlening m.b.t. inrichting Compliance Control Framework; Astrita Achaibersing, Anti-Money Laundering Certified Associate
  5. Het bestrijden van corruptie: it takes two to tango! ; Carmen Rasam, advocaat-generaal bij het Hof van Justitie en Voorzitter Presidentiële Commissie Anti-Corruptiewet “Een positief gevolg van de oprichting van de Suriname Compliance Professionals Association (SCPA) en het organiseren van de NCC 2020 is, dat ook het buitenland ziet dat het Compliance Bewstzijn in Suriname toeneemt”.
  6. Compliance Readiness: The Struggle is Real; Winston Ramautarsing is founder & CEO van Proplan Consultancy N.V. en Voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES).
  7. Hoe bepaalt leiderschap de integriteit in een organisatie?; Regina Vallentak, Legal Advisor bij TABTO Group NV.

Deelnemers Compliance Training

Het Nationaal Compliance Debat zal als laatste programmaonderdeel van de NCC 2020 op vrijdag 6 november 2020 plaatsvinden en Live worden uitgezonden op de officiële tv-zender en YouTube Channel van de Surinaamse Overheid door de Communicatie Dienst Suriname. Hierbij zal de Procureur-Generaal, dhr. Roy Baidjnath Panday als inleider o.m. het belang van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering benadrukken.

Tenslotte onderstreept Brigitte Wong Tham Soeng, Directeur TABTO, wederom het belang van Compliance in Suriname. Temeer dat dit niet ophoudt bij de NRA en de 4th Mutual Evaluation. De grote ontwikkelingen in de Gold, Oil & Gas Industries bieden vele kansen voor Surinaamse bedrijven. “To be compliant is an ongoing process’ daar de internationale bedrijven slechts zaken kunnen doen met Surinaamse bedrijven die Compliant zijn, omdat zij zelf ook aan de internationale Compliance wet- en regelgeving moeten voldoen. Ook zal “The way forward’ voor Suriname om uit de financieel-economische crisis te komen betekenen dat naleving, toezicht en handhaving van de Compliance wet- en regelgeving geïntensiveerd dienen te worden.

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.