Effectief Persoonlijk Leiderschap

Dit programma heeft als resultaat dat de participant beter in staat is tot het beheersen van de eigen behoeften en doelen en wel op een manier zodat de sociale en fysieke omgeving wordt ervaren als een plaats met vele mogelijkheden. Het hoofddoel van dit programma is om persoonlijke strategieën uit te zetten en het verhogen van zelfkennis, eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelf respect zodat het heel gemakkelijk is om anderen ook te vertrouwen en te accepteren. Het meest gewaardeerde aan dit programma is dat het deelnemers zo sterk maakt, dat zij een continue reeks beginnen van gerealiseerde doelen.

Effective Communication Program

Dit is een zeer praktisch programma dat leidt tot een aantal vaardigheden, die participanten in staat stelt om zichzelf en anderen beter te begrijpen. Ook worden er plannen ontwikkeld om effectiever te communiceren en om communicatie problemen en barriëres bij coöperatief en teamwerk op de werkvloer en in prive verband te overbruggen.

Effective Selling Strategies

Dit programma richt zich op twee aspecten van de verkoop t.w. vaardigheden en attitudes.  Op deze twee gebieden kunnen de meeste sales representatives het best ondersteuning en aanmoediging gebruiken. Reeds binnen enkele weken (soms zelf binnen enkele dagen) na

aanvang van dit trainingsprogramma zijn resultaten zichtbaar zoals: frequenter potentiële klanten kontakten, hogere verkopen behalen, grotere bestellingen krijgen, groeiende

markten, hogere klantsatisfactie en andere acties die kunnen worden gemeten in inkomsten en toegenomen winsten.

Effective Leadership Development

Dit programma is ontwikkeld met het doel de focus van management naar leiderschap te verplaatsen.

In de ELD wordt meer de nadruk gelegd op voornamelijk inspirerend en motiverend leiderschap met het doel hoge prestaties van medewerkers te bereiken.

Het programma is sterk gericht om de prestaties en verantwoordelijkheid van medewerkers te bevorderen.

De transitie van zelf presteren tot inspirerend leiden van groepen is hier de hoofddoelstelling.

Effective Management Development

Een programma dat vooral bedoeld is voor het bepalen van de richting van een deel of de gehele organisatie. Het wordt vooral aanbevolen aan het hoger niveau omdat het niet alleen de interne organisatie, maar ook de relatie met de externe omgeving en de markt analyseert.

Het omvat zaken die te maken hebben met visie, missie, strategieën, doelstellingen, SWOT, maar ook vaardigheden om de daarbij betrokken mensen te motiveren. Dit programma is voor zowel beginnende als ervaren managers bedoeld.

Effective Personal Productivity

Een sterk praktijk gerichte training die binnen de periode van 7 weken de participant in staat stelt om een sterk verhoogde productiviteit te bereiken. De nieuw ontwikkelde

vaardigheden zijn van dien aard dat die ook gemakkelijk kunnen worden overgedragen aan teamleden en anderen. Dit programma verhoogt het doelgericht gedrag, het bereiken van doelen en het beter gebruik van resources.

Duur : 7 weken training; 1 sessie per week

My Time Effective Personal Management

Dit programma is één van de meest succesvolle “time management tools” omdat het participanten in een zeer kort tijdsbestek vaardigheden bijbrengt die het rendement van prestaties met 20-30% verhoogt. Daarnaast wordt een systeem gedemonstreerd om zich te houden aan alle commitments en prioriteiten.

Duur : Drie 4 uren durende work-shop, waarvan

2 voor supervisie/begeleiding in implementatie

Leadership For Women

Doordat in vele culturen meisjes anders worden opgevoed dan jongens, ontwikkelen vrouwen een verschil in attitudes. Dit maakt dat vrouwen anders tegen het leven aankijken en daarom ook anders handelen en reageren dan mannen. Het valt nog steeds op dat, ondanks de vele inspanningen die vrouwen vertonen, zij meer uitdagingen hebben om een leidinggevende positie te krijgen.

Vrouwen kunnen ook hele goede leiders zijn, als zij specifieke nieuwe attitudes aanleren die al bewezen succesvol te zijn bij andere leidinggevende vrouwen. Dit speciale programma is geschreven om vrouwen tot de beste mogelijke leiders te maken die ze kunnen zijn.

Effective Team Dynamics

Het programma heeft als doel om bij de participanten vaardigheden te ontwikkelen ter verhoging van teamgeest. Door de synergie van het team is het succes van de groep meer, dan wanneer ieder afzonderlijk zou hebben gepresteerd. De productiviteit van de groep wordt verhoogd door verbeterde intermenselijke verhoudingen.

Effective Motivational Leadership

Met dit programma worden participanten kennis, vaardigheden, attitudes en gedrag bijgebracht die ze in staat stelt om zichzelf, maar meer nog anderen te motiveren om doelen te bereiken. Het brengt participanten die vaardigheden bij om anderen succesvol te leiden in het beter presteren en in het bereiken van een hogere productiviteit.

Momenteel is dit programma wereldwijd ons meest populaire omdat het groepsleiders helpt om de prestaties van hun team drastisch te verhogen door toegenomen verantwoordelijkheid, “ownership” en motivatie van hun medewerkers.

Effective Strategic Leadership

Dit programma geeft participanten kennis, vaardigheden, attitudes en gedrag om organisatie behoeften en doelen vast te stellen en te beheersen. Het belangrijkste is dat participanten veranderen in visionaire leiders.

ESL traint ook manieren om de sterkte van de organisatie te implementeren en strategieën te ontwikkelen om een hoger niveau van organisatie succes te bereiken.

The Total Leader Solution.

Effective Personal Productivity Effective Strategic Leaderschip

Effectief Persoonlijk Leiderschap Effective Motivational Leadership

Dit is een serie van 4 programma’s die elk aspect van leiderschap behandelt, dat een totaal periode van 2 jaar beslaat.

De cyclus van programma’s wordt afgerond met een presentatie over “Total Leadership” om het certificaat voor de title “Total Leader” te kunnen ontvangen.

Thema Dagen (Vrijblijvende Refreshment Sessies voor Graduates)

Duur : 2 uren

Data : Elke laatste dag van de maand.

Voor meer informatie over duur, aanvangsdata en prijs:

LMI training schedule remaining 2020 English

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.